முதல் இணைப்பு அறியாமை

43 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்த இயல்பு

புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட தொடர்ச்சியான போதனைகளின் (பின்வாங்கல் மற்றும் வெள்ளி) ஒரு பகுதி சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்த இயல்பு, மூன்றாவது தொகுதி ஞானம் மற்றும் கருணை நூலகம் புனித தலாய் லாமா மற்றும் வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரான் ஆகியோரின் தொடர்.

 • சார்ந்த மற்றும் தொடர்புடைய விளக்கம்
 • பன்னிரண்டு இணைப்புகள்
 • பன்னிரண்டு இணைப்புகளின் முழுமையான தொகுப்பு இரண்டு அல்லது மூன்று வாழ்நாளில் நிகழ்கிறது
 • ஒரு இணைப்பின் தோற்றம், நிறுத்தம் மற்றும் நிறுத்தத்திற்கு வழிவகுக்கும் பாதை
 • வெவ்வேறு கொள்கை அமைப்புகளின்படி அறியாமையின் நோக்கம்
 • நான்கு உண்மைகள் மற்றும் மூன்று பண்புகள்
 • தன்னிறைவு கணிசமாக இருக்கும் நபர்
 • இயல்பாகவே இருக்கும் நபரைப் பற்றிக் கொள்வது
 • தனிப்பட்ட அடையாளத்தின் பார்வை
 • அறியாமை மற்றும் தனிப்பட்ட அடையாளத்தின் பார்வையை வெல்லும் நிலை

சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயற்கை 43: முதல் இணைப்பு அறியாமை (பதிவிறக்க)

சிந்தனை புள்ளிகள்

 1. உங்கள் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை எண்ணுங்கள். நீங்கள் சமூக எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப நினைவுகளையும் சாதனைகளையும் சேகரிக்கிறீர்களா? வாழ்க்கையை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றுவது எது? இந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் யாராக இருக்க விரும்புகிறீர்கள்; அடுத்த ஜென்மத்தில்? இதைப் பற்றி சிந்திக்க எது உங்களைத் தடுக்கிறது, ஏன்? நீங்கள் இருக்க விரும்பும் நபருக்கான காரணங்களை இப்போது உருவாக்கத் தொடங்குங்கள்.
 2. சார்ந்து எழும் பன்னிரண்டு இணைப்புகள் யாவை? ஏன் இந்த இணைப்புகள் சார்பு மற்றும் தொடர்புடையவை என வரையறுக்கப்படுகின்றன? ஒவ்வொன்றையும் விரிவாக சிந்தியுங்கள். தி புத்தர் சிந்திக்க நம்மை அழைக்கிறது: ஒவ்வொரு இணைப்பின் தோற்றம் என்ன? அதன் நிறுத்தம் என்ன? அந்த நிறுத்தத்திற்கு செல்லும் பாதை என்ன? குறைந்தபட்சம் 3 இணைப்புகளுடன் இந்த சிந்தனையின் மூலம் செல்லவும்.
 3. சார்ந்து எழும் முதல் இணைப்பான அறியாமையை விவரிக்கவும். நபர்களின் சுயத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், சுயத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் என்ன வித்தியாசம் நிகழ்வுகள், மற்றும் தனிப்பட்ட அடையாளத்தின் பார்வை?
 4. மரியாதைக்குரிய சோட்ரானின் தனிப்பட்ட அடையாளங்கள் மற்றும் அறியாமை பற்றிய விளக்கத்தின் வரைபடத்தை வரையவும்.
 5. மனம் மற்றும் உடல் வெறும் பதவி மூலம் உள்ளன. உங்களைப் பற்றி நீங்கள் கொண்டிருக்கும் உணர்வு இதுதானா? இப்படி யோசித்தால் கொஞ்சம் பதற்றம் ஏற்படுமா? சுயமானது சுதந்திரமாக இருப்பதை நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம், ஆனால் அது எப்படி இருக்க முடியாது என்பதை விளக்கவும்.
வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.