சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2011

சென்ரெசிக் சாதனா மற்றும் வசனங்கள் 76-108 பற்றிய வர்ணனை 108 பெரிய கருணையைப் போற்றும் வசனங்கள்.

தொடர்புடைய தொடர்

மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.

இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள் (2006-11)

2006-2011 வரை க்ளவுட் மவுண்டன் ரிட்ரீட் சென்டர் மற்றும் ஸ்ரவஸ்தி அபே ஆகியவற்றில் சென்ரெஜிக் பின்வாங்கல்களின் போது பிக்ஷு லோப்சங் தயாங்கின் விலைமதிப்பற்ற கிரிஸ்டல் ஜெபமாலை எனப்படும் நூற்றி எட்டு வசனங்களைப் புகழ்ந்து பாடுகிறது.

தொடரைப் பார்க்கவும்
நான்கு ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக் படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்.

சென்ரெசிக் சாதனா டீச்சிங்ஸ் (2011)

2011 இல் ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சென்ரெசிக் ரிட்ரீட்டில் வழங்கப்பட்ட சென்ரெசிக் பயிற்சி பற்றிய போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

Chenrezig Weeklong Retreat 2011 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

நான்கு ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக் படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்.
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2011

2011 சென்ரெசிக் பின்வாங்கலுக்கான அறிமுகம்

பின்வாங்கும்போது நம் மனதை மாற்றுவதற்கு, தியானத்தின் போது மற்றும் வெளிப்புற தியானத்தின் போது என்ன செய்வது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 76-77

வெவ்வேறு வழிகளைப் பின்பற்றும் அனைத்து பயிற்சியாளர்களுக்கும் எவ்வளவு பெரிய கருணை விதை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக் படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்.
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2011

இரக்கத்தை தியானிப்பது

இரக்கம் மற்றும் போதிசிட்டாவைப் புரிந்துகொள்வது எப்படி எளிதானது மற்றும் அவற்றைப் பயிற்சி செய்வதன் முக்கியத்துவம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக் படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்.
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2011

நான்கு அளவிட முடியாத மற்றும் ஏழு மூட்டு பிரார்த்தனை

பூர்வாங்க நடைமுறைகள் எவ்வாறு நம் மனதை துன்பங்களிலிருந்து மாற்ற உதவுகின்றன என்பதைப் பற்றிய போதனைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 78-81

அறிவொளியை நோக்கி ஒருவரின் உந்துதல் மற்றும் செயல்களை அமைப்பதன் முக்கியத்துவம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக் படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்.
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2011

ஏழு கால் பூஜை மற்றும் மண்டல பிரசாதம்

மற்றவர்களின் நல்ல குணங்கள் மற்றும் நிலைமைகளைக் கொடுப்பதற்கும் மகிழ்ச்சியடைவதற்கும் நமது மனப்பான்மையை எவ்வாறு மாற்றுவது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக் படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்.
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2011

எங்கள் ஷெல்லிலிருந்து வெளியே வருகிறது

நாம் பொதுவாக நம் வாழ்க்கையை எப்படி நடத்துகிறோம் மற்றும் நம் இதயத்தைக் கேட்பதன் முக்கியத்துவம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக் படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்.
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2011

சென்ரெசிக்கிடம் கோரிக்கையின் நோக்கம்

அபிலாஷைகள் மற்றும் பிரார்த்தனைகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு மற்றும் கற்பித்தலைக் கேட்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வது,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

ஒரு போதிசத்துவரின் பெருந்தன்மை

தாராள மனப்பான்மை போதிசத்துவர்களால் மகிழ்ச்சியுடன் எவ்வாறு கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்