சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2014

"நான்கு பற்றுகளிலிருந்து பிரிதல்" மற்றும் போதிசிட்டா மற்றும் வெறுமையை எவ்வாறு தியானிப்பது என்பது பற்றிய வர்ணனை.

தொடர்புடைய தொடர்

Dragpa Gyaltsen இன் தங்கா.

நான்கு பிடியிலிருந்து பிரிதல் (2013-14)

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் 2013-2014 சென்ரெசிக் பின்வாங்கல்களின் போது டிராக்பா கியால்ட்சென் வழங்கிய "நான்கு ஒட்டியிருப்பதில் இருந்து பிரித்தல்" பற்றிய போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

Chenrezig Weeklong Retreat 2014 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2014

நான்கு ஒட்டி இருந்து பிரிதல்

ஜெட்சன் டிராக்பா கியால்ட்சனின் ஃபோர் க்ளிங்கிங்ஸில் இருந்து பிரிவது குறித்த வசனங்களை அறிமுகப்படுத்தி, பகுப்பாய்வு செய்யத் தொடங்குகிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2014

குவான் யின் கதை

கிழக்கு ஆசியாவில் சென்ரெசிக்கின் பல்வேறு வெளிப்பாடுகளை ஆராய்ந்து இளவரசி மியாவோவின் கதையைச் சொல்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2014

படிப்பது, பிரதிபலிப்பது மற்றும் தியானிப்பது எப்படி

நான்கு பற்றுக்களிலிருந்து பிரிந்த முதல் வசனத்தைப் பற்றி விவாதிக்கிறது, உலகியலில் இருந்து விலகி இருக்க அறிவுறுத்துகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2014

துக்காவை கைவிடுதல்

சுழற்சியான இருப்பில் துன்பத்திற்கான காரணங்களை கைவிடுதல் என்ற தலைப்பை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2014

வலி மற்றும் மாற்றத்தின் துக்கா

வலி மற்றும் மாற்றத்தின் துக்கா சுழற்சியில் தவிர்க்க முடியாதது, எனவே நாம் பாடுபட வேண்டும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2014

பரவலான கண்டிஷனிங்கின் துக்கா

சுழற்சி இருப்பு என்றால் என்ன, நம்மால் முடியும் என்று நினைக்கும் போது நாம் எப்படி ஏமாற்றப்படுகிறோம் என்பதைப் பற்றி விவாதிக்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2014

நான்கு வகையான நிர்வாணம்

வெவ்வேறு வகையான நிர்வாணத்தை விளக்குகிறது மற்றும் வெவ்வேறு பௌத்த தத்துவங்களின்படி அவை எவ்வாறு பார்க்கப்படுகின்றன ...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2014

பொதிகை பயிரிடுதல்

ஏழு-புள்ளி காரணம்-விளைவு அறிவுறுத்தல் மற்றும் விருப்பத்தை உருவாக்குவதற்காக தன்னையும் மற்றவர்களையும் பரிமாறிக்கொள்வது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2014

எம்டினெஸ்

வெறுமையை எவ்வாறு தியானிப்பது என்பது குறித்து எஜமானர்களிடமிருந்து பித்தி அறிவுறுத்தல்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்