நமது மனித மதிப்பு

16 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்த இயல்பு

புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட தொடர்ச்சியான போதனைகளின் (பின்வாங்கல் மற்றும் வெள்ளி) ஒரு பகுதி சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்த இயல்பு, மூன்றாவது தொகுதி ஞானம் மற்றும் கருணை நூலகம் புனித தலாய் லாமா மற்றும் வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரான் ஆகியோரின் தொடர்.

 • பத்து புள்ளிகள் மூலம் அசங்காவின் உண்மையான துஹ்காவின் மதிப்பாய்வு
 • அன்றாட வாழ்க்கையில் தர்மத்தைப் பயன்படுத்துதல்
 • துஹ்காவைப் பற்றி சிந்திப்பது விடுதலைக்கான ஆசைக்கு வழிவகுக்கிறது
 • நல்லொழுக்கம் ஆர்வத்தையும் எதிராக ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் இணைப்பு
 • துறவு மற்றும் கைவிடுதல் இணைப்பு
 • தர்ம நடைமுறைக்கு ஏற்படும் தடைகளை சமாளித்தல்
 • துன்பங்களை சரியான அணுகுமுறையுடன் அணுகுதல்
 • துன்பங்கள் உள்ளார்ந்த இருப்பு வெறுமை

சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயற்கை 16: நமது மனித மதிப்பு (பதிவிறக்க)

சிந்தனை புள்ளிகள்

 1. தர்மத்தை நமக்காக உயிர்ப்பிப்பது எப்படி?
 2. எதிர்மறை உணர்வுகளைச் சமாளிக்க நீங்கள் பயன்படுத்திய சில பழைய பழக்கவழக்க வழிகள் யாவை? இவை உங்கள் வாழ்க்கையில் அதிக துன்பத்தை எவ்வாறு கொண்டு வந்துள்ளன?
 3. உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் விளக்குங்கள்: படி நமது மனித வாழ்க்கையின் மதிப்பு என்ன புத்தர்இன் போதனைகள்?
 4. விட்டுக்கொடுப்பது என்றால் என்ன இணைப்பு நம் உடல்கள், உறவுகள், உணவு போன்றவை? அது என்ன அர்த்தம் இல்லை?
 5. இப்போதும் எதிர்காலத்திலும் நம் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்க கடினமான அனுபவங்களைப் பற்றி சிந்திக்க சில வழிகள் யாவை?
 6. துஹ்காவின் தோற்றத்தைப் படிப்பதன் நோக்கம் என்ன?
 7. ஒரு துன்பம் என்பது மனதின் ஒத்த தருணங்களின் மேல் ஒரு முத்திரை என்று கருதுங்கள். நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீர்கள் என்பதை மாற்ற இது உதவுமா கோபம், இணைப்பு, பொறாமை போன்றவை?
 8. கோபப்படாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள், மற்றவர்கள் என்ன சொன்னாலும், என்ன செய்தாலும் நீங்கள் வருத்தப்பட மாட்டீர்களா? இந்த துன்பகரமான மன நிலைகள் அனைத்தும் இல்லாததே நிர்வாணம் என்று இப்போது கருதுங்கள். அது எவ்வளவு அமைதியானதாக இருக்கும்?
வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.