ஞானத்தின் ரத்தினங்கள்

ஏழாவது தலாய் லாமா கெல்சங் கியாட்சோவின் 108 தன்னிச்சையான வசனங்கள் பற்றிய சிறு பேச்சு.

ரூட் உரை

ஞானத்தின் ரத்தினங்கள் Glenn H. Mullin அவர்களால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது இதிலிருந்து கிடைக்கிறது ஷம்பாலா வெளியீடுகள் இங்கே.

ஜெம்ஸ் ஆஃப் விஸ்டம் இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

ஞானத்தின் ரத்தினங்கள்

முன்னுரை: குரு மஞ்சுஸ்ரீ புகழ்

ஆன்மீக வழிகாட்டிகளுக்கு மரியாதை மற்றும் பாராட்டு மற்றும் அவர்கள் பாதையில் நமக்கு எவ்வாறு உதவுகிறார்கள் என்பது தொடங்குகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஞானத்தின் ரத்தினங்கள்

வசனம் 3: கோபத்தின் நெருப்பு

ஒட்டிக்கொண்ட பற்றுதல் நமது எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யாதபோது கோபத்திற்கும் துன்பத்திற்கும் வழிவகுக்கிறது. எப்படி…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஞானத்தின் ரத்தினங்கள்

வசனம் 4: அறியாமை இருள்

விஷயங்கள் எப்படி இருக்கின்றன என்பதைப் பற்றிய அறியாமை மற்றும் கர்மா மற்றும் அதன் விளைவுகளின் அறியாமை இருள் போன்றது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஞானத்தின் ரத்தினங்கள்

வசனம் 5: பெருமையின் காட்டு குதிரை

பெருமை என்பது பாதையில் முட்டுக்கட்டையாக இருக்கலாம், நமது ஆன்மீக முன்னேற்றத்தைத் தடுக்கலாம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஞானத்தின் ரத்தினங்கள்

வசனம் 6: குறும்புக்கார அவதூறு, பொறாமை

மற்றவர்களின் மகிழ்ச்சியைத் தாங்க முடியாமல், பொறாமை முயற்சி செய்பவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஞானத்தின் ரத்தினங்கள்

வசனம் 7: மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்புக்கு எதிரிகள்

கஞ்சத்தனம் மற்றும் கோபம் போன்ற துன்பகரமான உணர்ச்சிகள் நமக்கு துன்பத்தை மட்டுமே தருகின்றன, ஆனால் அவை கொண்டு வரும் என்று நாம் நினைத்தாலும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஞானத்தின் ரத்தினங்கள்

வசனம் 8: தனிப்பட்ட சிக்கல்களின் சிறை

அன்புக்குரியவர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடனான பற்றுதல் நமது ஆன்மீக அபிலாஷைகளிலிருந்து நம்மைத் திசைதிருப்பும் துன்பத்தை உருவாக்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஞானத்தின் ரத்தினங்கள்

வசனம் 9: நம்மைப் பிணைக்கும் சங்கிலிகள்

நாம் பின்வாங்கும்போது கூட இணைப்பு, பழக்கமான நடத்தைகள் மற்றும் சந்தேகம் ஆகியவை நம் நடைமுறையைத் தடுக்கின்றன.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஞானத்தின் ரத்தினங்கள்

வசனம் 10: நண்பர்களை தவறாக வழிநடத்துதல்

தவறாக வழிநடத்தும் நண்பர்கள் அன்பானவர்களாகத் தோன்றினாலும், நமது நெறிமுறைகள் மற்றும் கொள்கைகளில் இருந்து விலகி நம்மை ஊக்குவிக்கலாம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஞானத்தின் ரத்தினங்கள்

வசனம் 11: தவறான நண்பர்கள்

மற்றவர்களை நமது சொந்த லாபத்திற்காக பயன்படுத்துதல், அல்லது மற்றவர்கள் தங்கள் சொந்த லாபத்திற்காக பயன்படுத்துதல். ஏன் என்று ஆராயுங்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்