தப்டன் சோட்ரான்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் போதனைகள்.

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

காரணமான தெளிவான ஒளி மனம்

மனதின் தெளிவான மற்றும் அறிவாற்றல் தன்மை மற்றும் உள்ளார்ந்த தெளிவான ஒளி மனதை விவரிக்கிறது, உள்ளடக்கியது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு ஆன்மீக ஆசிரியரின் குணங்கள்

வணக்கத்துடன் குருவின் கருணையை நினைத்து. சோட்ரான்

மரியாதைக்குரிய துப்டன் சோட்ரானின் அனுபவத்திலிருந்து லாமா ஜோபா ரின்போச் மற்றும் லாமா யேஷே பற்றிய கதைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

எதுவும் அகற்றப்பட வேண்டியதில்லை

தடையற்ற பாதை எவ்வாறு விடுதலைப் பாதைக்கு இட்டுச் செல்கிறது என்பதை விளக்கி, புத்த இயற்கையை மாற்றி மூன்றாவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தப்டன் சோட்ரான்

இந்தியாவின் போத்கயாவில் கேள்வி பதில் அமர்வு

தர்ம நடைமுறை மற்றும் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக இருந்த அனுபவம் பற்றிய கேள்விகளுக்கான பதில்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்