வழிகாட்டப்பட்ட தியானங்கள்

மனதைக் கட்டுப்படுத்தவும், விழிப்புக்கான பாதையின் நிலைகளை உருவாக்கவும் வழிகாட்டப்பட்ட தியானங்கள்.

உப

ஸ்ரவஸ்தி அபே பயிற்சியாளர், மைத்ரி பூனையை எடுத்துக்கொண்டு ஜன்னல் வழியாக மூடித் பூனையுடன் இணைக்கிறார்.

இன்னல்களுக்கு மாற்று மருந்து

கோபம், பற்று, பொறாமை, தப்பெண்ணம் போன்ற துன்பங்களை வெல்லும் தியானங்கள்.

வகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபே பூனை உபேக்கா வெளியில் புத்தர் சிலைக்கு அருகில் அமர்ந்திருக்கிறது.

புத்த தியானம் 101

மூச்சைப் பார்த்து மனதை அமைதிப்படுத்தி, நேர்மறை மன நிலைகளை உருவாக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

வகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அபே கன்னியாஸ்திரிகள் நான்கு அபே பூனைகளை சுமந்து செல்கிறார்கள், அவை நான்கு அளவிட முடியாதவைகளால் பெயரிடப்பட்டுள்ளன.

நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

அமைதி, அன்பு, இரக்கம் மற்றும் மகிழ்ச்சியை வளர்ப்பதற்கான தியானங்கள்.

வகையைப் பார்க்கவும்
மைத்ரி பூனை திபெத்திய நூல்களின் அலமாரியின் மேல் அமர்ந்திருக்கிறது.

அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வது

மரணம் மற்றும் நமது விலைமதிப்பற்ற மனித வாழ்வின் மதிப்பு பற்றிய தியானங்கள், இது நமது முன்னுரிமைகள் பற்றி தெளிவாக தெரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.

வகையைப் பார்க்கவும்

தொடர்புடைய புத்தகங்கள்

தொடர்புடைய தொடர்

நான்கு ஸ்ரவஸ்தி அபே பூனைகளுடன் நான்கு கன்னியாஸ்திரிகள் நான்கு அளவிட முடியாதவர்களின் பெயரால் பெயரிடப்பட்டனர்.

நான்கு அளவிட முடியாத பட்டறை (சிங்கப்பூர் 2002)

Tai Pei புத்த மையத்தில் நான்கு அளவிட முடியாத இரண்டு நாள் பட்டறையின் போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ ஒரு தங்காவின் முன் கற்பிக்கும்போது புன்னகைக்கிறார்.

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோவின் தியானம் 101 (2021)

முதல் முறையாக தியானம் மற்றும் பௌத்தம் ஆகிய இரண்டையும் எதிர்கொள்பவர்களுக்கு வணக்கத்திற்குரிய சாங்யே காத்ரோவின் போதனைகள் பொருத்தமானவை.

தொடரைப் பார்க்கவும்

வழிகாட்டப்பட்ட தியானங்களில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

இரக்கம் பற்றிய தியானம்

புத்திசாலித்தனமான மற்றும் திறமையான வழியில் இரக்கத்தை வளர்ப்பதில் வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

பச்சாதாப துன்பம் பற்றிய தியானம்

இரக்கத்திற்கும் தனிப்பட்ட துன்பத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் பற்றிய வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

இரக்கம் மற்றும் தனிப்பட்ட துன்பம் பற்றிய தியானம்

துன்பங்களை அவதானிப்பதற்கான எங்கள் அனுபவத்தை ஆராயவும், பதிலளிப்பதை வேறுபடுத்தி அறியவும் உதவும் வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

இரக்கத்தில் நிலைத்தன்மை பற்றிய தியானம்

பிரதிபலிப்பதன் மூலம் நமது இரக்கப் பயிற்சியில் நிலைத்தன்மையை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பது குறித்த வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ ஒரு தங்காவின் முன் அமர்ந்து சிரித்தார்.
வழிகாட்டப்பட்ட தியானங்கள்

தன்னையும் மற்றொன்றையும் சமப்படுத்துதல் மற்றும் பரிமாற்றம் செய்வது பற்றிய தியானங்கள்...

சமநிலைப்படுத்தும் முறையைப் பயன்படுத்தி போதிசிட்டாவை உருவாக்குவதற்கான பதினொரு வழிகாட்டப்பட்ட தியானங்களின் வரிசை மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இன்னல்களுக்கு மாற்று மருந்து

போட்டி மற்றும் ஒத்துழைப்பு பற்றிய தியானம்

அணுகும் சூழ்நிலைகளின் தாக்கத்தை போட்டியின் மனநிலையுடன் ஒப்பிடும் வழிகாட்டப்பட்ட தியானம் அல்லது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்