தியானம்

வெவ்வேறு புத்த தியான நுட்பங்கள் மற்றும் தினசரி தியான பயிற்சியை நிறுவ தேவையான அனைத்து கருவிகளையும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

தியானம் பற்றி மேலும்

உட்கார்ந்து உங்கள் மூச்சைப் பார்ப்பதை விட தியானத்தில் நிறைய இருக்கிறது. திபெத்திய வார்த்தையான தியானம், கோம், "பழக்கமான" அல்லது "பழக்கப்படுத்துதல்" என்று பொருள்படும். மனதைப் பயிற்றுவிப்பதற்கும், முழு விழிப்புள்ள புத்தராக மாறுவதற்குத் தேவையான நற்பண்புகளை வளர்ப்பதற்கும் நுட்பங்களைப் பற்றிய பேச்சுக்கள் மற்றும் வழிகாட்டப்பட்ட தியானங்களை இங்கே காணலாம்.

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரானின் வழிகாட்டப்பட்ட தியானங்களும் இங்கு கிடைக்கின்றன இன்சைட் டைமர் ஆப்.

உப

மரங்கள் நிறைந்த நிலப்பரப்பைக் கண்டும் காணாத மர வீட்டில் புத்தர் சிலை.

செறிவு

தொழிலாளர் தின வார இறுதியில் நடைபெறும் வருடாந்திர சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கலின் போதனைகள்.

வகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு மர மேசையில் பிரார்த்தனை புத்தகம், டோர்ஜே, மணி மற்றும் டமாரு.

தெய்வ தியானம்

வருடாந்தர வாரகால மற்றும் மூன்று மாத தெய்வீக தியானத்தின் போதனைகள்.

வகையைப் பார்க்கவும்
ஜன்னலுக்கு முன்னால் பலிபீடத்தில் புத்தர் சிலை மற்றும் தண்ணீர் கிண்ணங்கள்.

வழிகாட்டப்பட்ட தியானங்கள்

மனதைக் கட்டுப்படுத்தவும், விழிப்புக்கான பாதையின் நிலைகளை உருவாக்கவும் வழிகாட்டப்பட்ட தியானங்கள்.

வகையைப் பார்க்கவும்
ஓம் சின்னத்துடன் கூடிய பெல் மற்றும் அதன் ஸ்ட்ரைக்கர் நிலப்பரப்பைக் கண்டும் காணாத டெக்கில் தொங்கும்.

நெறிகள்

விடுதலை மற்றும் முழு விழிப்புணர்வை அடையும் நோக்கத்திற்காக நினைவாற்றலை வளர்ப்பதற்கான பௌத்த அணுகுமுறை.

வகையைப் பார்க்கவும்
சூரிய ஒளியில் திபெத்திய பிரார்த்தனை சக்கரங்களின் வரிசை.

பிரார்த்தனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்

புத்த மத பிரார்த்தனைகள் மற்றும் சடங்கு நடைமுறைகள் நமது எண்ணங்களையும் செயல்களையும் நன்மையான திசையில் செலுத்துகின்றன.

வகையைப் பார்க்கவும்
பலிபீடத்தின் மீது வரிசையாக தண்ணீர் கிண்ணங்கள்.

ஆரம்ப நடைமுறைகள்

பூர்வாங்க நடைமுறைகள் (ngöndro) நமது மனதைத் தூய்மைப்படுத்தவும், நமது தியானப் பயிற்சியை ஆழப்படுத்தவும்.

வகையைப் பார்க்கவும்

தொடர்புடைய புத்தகங்கள்

தியானத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

தியானம்

திபெத்திய பாரம்பரியத்தில் தியானம்

திபெத்திய புத்த பாரம்பரியத்தில் கற்பிக்கப்படும் தியானத்தின் வகைகள் மற்றும் நோக்கங்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

பச்சாதாப துன்பம் பற்றிய தியானம்

இரக்கத்திற்கும் தனிப்பட்ட துன்பத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் பற்றிய வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

இரக்கம் மற்றும் தனிப்பட்ட துன்பம் பற்றிய தியானம்

துன்பங்களை அவதானிப்பதற்கான எங்கள் அனுபவத்தை ஆராயவும், பதிலளிப்பதை வேறுபடுத்தி அறியவும் உதவும் வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

இரக்கத்தில் நிலைத்தன்மை பற்றிய தியானம்

பிரதிபலிப்பதன் மூலம் நமது இரக்கப் பயிற்சியில் நிலைத்தன்மையை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பது குறித்த வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்