தர்மத்தின் மலர்கள்

தர்மத்தின் மலரில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

ஒதுக்கிட படம்
தர்மத்தின் மலர்கள்

அவரது புனித தலாய் லாமாவுடன் பார்வையாளர்கள்

நியமனம் மற்றும் நிலைமை மற்றும் நடைமுறை குறித்து அவரது புனிதருடன் ஒரு கேள்வி-பதில் அமர்வு…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தர்மத்தின் மலர்கள்

மேற்கத்திய மடங்களின் நிலைமை

ஆசிய மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை விளக்கும் புனித தலாய் லாமாவுக்கு ஒரு அறிக்கை…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தர்மத்தின் மலர்கள்

தர்மத்தை வாழ்வது

போதனைகளைப் படிப்பதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் அவற்றை தியானிப்பது, தர்மத்தை மையமாக்குவது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பிக்ஷுனி வெண்டி ஃபின்ஸ்டரின் உருவப்படம்.
தர்மத்தின் மலர்கள்

தர்மத்திற்கு ஒரு உளவியல் கண்ணோட்டத்தை கொண்டு வருதல்

ஒரு உளவியலாளராகப் பயிற்சி பெற்ற கன்னியாஸ்திரி, படிக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய மனநலப் பிரச்சனைகளைப் பற்றி விவாதிக்கிறார்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தர்மத்தின் மலர்கள்

எங்கள் வழியைக் கண்டுபிடிப்பது

தர்மத்தின் ஒரு பிரதிபலிப்பு, துன்பங்களுடன் பணிபுரிதல், சுயமரியாதை, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் கட்டளைகளுக்குள் வாழ்வது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மித்ரா பிஷப் சென்சேயின் உருவப்படம்.
தர்மத்தின் மலர்கள்

ஜென் பற்றி ஏதோ

ரோசெஸ்டர் ஜென் மையத்திலிருந்து, நியமிக்கப்பட்ட பெண் பாதிரியார் ஜப்பானுக்குப் படிக்கச் செல்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சி குவாங்-சுனிமின் உருவப்படம்.
தர்மத்தின் மலர்கள்

கொரியாவில் உள்ள கன்னியாஸ்திரிகள்

தென் கொரிய கன்னியாஸ்திரி இல்லத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் பிறந்த கன்னியாஸ்திரி, கன்னியாஸ்திரியாக மாறுவது, கன்னியாஸ்திரியின் வாழ்க்கை மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தர்மத்தின் மலர்கள்

நாடுகடத்தப்பட்ட ஒரு கன்னியாஸ்திரி: திபெத்திலிருந்து இந்தியாவுக்கு

திபெத்தில் பிறந்த ஒரு கன்னியாஸ்திரி, சீன ஆக்கிரமிப்புப் பகுதியிலிருந்து தென்னிந்தியாவிற்குக் குடிபெயர்ந்தார், அங்கு அவர் கருவியாக இருக்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தர்மத்தின் மலர்கள்

பண்டைய பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுப்பது

ஒரு கன்னியாஸ்திரி, சீன மெயின்லேண்ட் சமூகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அனுபவத்தை விவரிக்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பிக்ஷுனி டென்சின் நம்ட்ரோலின் உருவப்படம்.
தர்மத்தின் மலர்கள்

பிளம் கிராமத்தில் பூக்கும்

ஒரு கன்னியாஸ்திரி திச் நாட்டில் உள்ள முக்கிய சமூகத்துடன் 5 ஆண்டு துறவறப் பயிற்சியில் நுழைவது பற்றி விவாதிக்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்