சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2007

இன் 1-9 வசனங்களின் துன்பங்கள் மற்றும் வர்ணனைகளுடன் பணிபுரிதல் 108 பெரிய கருணையைப் போற்றும் வசனங்கள்.

தொடர்புடைய தொடர்

மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.

இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள் (2006-11)

2006-2011 வரை க்ளவுட் மவுண்டன் ரிட்ரீட் சென்டர் மற்றும் ஸ்ரவஸ்தி அபே ஆகியவற்றில் சென்ரெஜிக் பின்வாங்கல்களின் போது பிக்ஷு லோப்சங் தயாங்கின் விலைமதிப்பற்ற கிரிஸ்டல் ஜெபமாலை எனப்படும் நூற்றி எட்டு வசனங்களைப் புகழ்ந்து பாடுகிறது.

தொடரைப் பார்க்கவும்
நான்கு கைகள் கொண்ட சென்ரெசிக்

சென்ரெஜிக் சாதனா போதனைகள் (கேஸில் ராக் 2007)

2007 இல் கிளவுட் மவுண்டன் ரிட்ரீட் சென்டரில் வழங்கப்பட்ட சென்ரெசிக் பயிற்சி பற்றிய போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

Chenrezig Weeklong Retreat 2007 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 1-6

எவ்வளவு பெரிய இரக்கம் நம் மனதை துன்பங்களிலிருந்து பாதுகாத்து ஆன்மீக பாதையில் நம்மை வழிநடத்துகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு கைகள் கொண்ட சென்ரெசிக்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2007

பயிற்சியின் நோக்கம்

சடங்குகளுக்கான காரணங்களைப் புரிந்துகொள்வது பயிற்சியின் போது நமக்கு எவ்வாறு உதவுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: கிணற்றில் ஒரு வாளி

வாளியின் ஒப்புமை மூலம் நாம் ஒரு பிறப்பிலிருந்து இன்னொரு பிறப்பிற்கு எப்படி செல்கிறோம் என்பதை ஒப்பிடுவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு கைகள் கொண்ட சென்ரெசிக்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2007

விதிகள் மற்றும் சிதைந்த பார்வைகள்

தவறான நம்பிக்கைகள் பற்றிய போதனைகள் மற்றும் அது கட்டுப்பாடற்ற வழிகளில் செயல்பட ஒருவரை எவ்வாறு பாதிக்கலாம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

நமது உண்மையான எதிரி

நம்முடைய துன்பங்களே நமக்கு உண்மையான எதிரி மற்றும் நாம் எப்படி இடைவிடாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதைப் பார்க்கும்போது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு கைகள் கொண்ட சென்ரெசிக்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2007

துன்பங்கள் மற்றும் மாற்று மருந்துகள்

நமது செயல்களை ஆழமாக ஆராய்ந்து, உண்மையில் அதற்குக் காரணமான துன்பம் என்ன என்பதைப் பார்க்கவும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 8-9

ஆழ்ந்த இரக்கத்தை வளர்ப்பதற்காக உணர்வுள்ள மனிதர்களைப் பார்க்க வெவ்வேறு வழிகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்