மஞ்சுஸ்ரீ வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2019

மஞ்சுஸ்ரீ சாதனா பற்றிய வர்ணனை மற்றும் நாகார்ஜுனாவின் 1 முதல் 47 வசனங்கள் நண்பருக்குக் கடிதம்.

தொடர்புடைய தொடர்

மஞ்சுஸ்ரீ போதிசத்வா ஆரஞ்சு நிறத்தில் இருக்கிறார், வலது கையில் ஒரு வாளையும், இடது கையில் தாமரையையும் வைத்திருப்பார்.

மஞ்சுஸ்ரீ சாதனா போதனைகள் (2019)

2019 ஆம் ஆண்டு ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் நடைபெற்ற மஞ்சுஸ்ரீயின் வாராந்திரப் பின்வாங்கலில் இருந்து மஞ்சுஸ்ரீ பயிற்சி பற்றிய போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்
ஒரு திபெத்திய புத்த மடாலயம் ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கிறது.

நாகார்ஜுனாவின் "ஒரு நண்பருக்கு கடிதம்" (2018–தற்போது வரை)

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் வருடாந்தர வாராந்திர தேவஸ்தானத்தின் போது நாகார்ஜுனா ஒரு நண்பருக்கு எழுதிய கடிதம் பற்றிய போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

மஞ்சுஸ்ரீ வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2019 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

மஞ்சுஸ்ரீ வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2019

"ஒரு நண்பருக்கு கடிதம்": வசனங்கள் 29-34

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரான், நாகார்ஜுனாவின் "ஒரு நண்பருக்கு எழுதிய கடிதம்" 29-34 வசனங்களை உள்ளடக்கியது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீ வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2019

"ஒரு நண்பருக்கு கடிதம்": வசனங்கள் 35-42

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரான், நாகார்ஜுனாவின் "ஒரு நண்பருக்கு எழுதிய கடிதத்தின்" 35-42 வசனங்களை உள்ளடக்கியது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீ வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2019

கலவையின் ஞானம்

ஏழாவது வகையான ஞானத்தை வளர்த்துக்கொள்ள மஞ்சுஸ்ரீயிடம் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீ வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2019

செய்திகளை தர்ம நடைமுறையாகப் பார்ப்பது

செய்திகளை எவ்வாறு பார்ப்பது மற்றும் விளக்குவது உட்பட பார்வையாளர்களின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீ வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2019

"ஒரு நண்பருக்கு கடிதம்": வசனங்கள் 43-47

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரான், நாகார்ஜுனாவின் "ஒரு நண்பருக்கு எழுதிய கடிதம்" 43-47 வசனங்களை உள்ளடக்கியது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்