மஞ்சுஷ்ரி

ஆழ்நிலை ஞானத்தின் போதிசத்வாவான மஞ்சுஸ்ரீயின் பயிற்சியின் மூலம் உங்கள் புத்திசாலித்தனத்தையும் ஞானத்தையும் ஆழப்படுத்துங்கள்.

உப

மஞ்சுஸ்ரீ போதிசத்வா ஆரஞ்சு நிறத்தில் இருக்கிறார், வலது கையில் ஒரு வாளையும், இடது கையில் தாமரையையும் வைத்திருப்பார்.

மஞ்சுஸ்ரீ வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2019

மஞ்சுஸ்ரீ சாதனா பற்றிய வர்ணனை மற்றும் நாகார்ஜுனா ஒரு நண்பருக்கு எழுதிய கடிதத்தின் 1 முதல் 47 வசனங்கள்.

வகையைப் பார்க்கவும்
ஒதுக்கிட படம்

மஞ்சுஸ்ரீ வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2022

சந்திரகீர்த்தியின் துணை முதல் மத்திய வரையிலான மூன்று வகையான இரக்கத்தை உள்ளடக்கிய பின்வாங்கலில் இருந்து ஒரு தொடர் பேச்சு ...

வகையைப் பார்க்கவும்
பலிபீடத்தின் மீது மஞ்சுஸ்ரீ போதிசத்வாவின் வெண்கலச் சிலை.

மஞ்சுஸ்ரீ வின்டர் ரிட்ரீட் 2008-09

மஞ்சுஸ்ரீ நடைமுறை பற்றிய போதனைகள் மற்றும் விழிப்புக்கான பாதையின் நிலைகளில் மத்தியஸ்தங்களை எவ்வாறு ஒருங்கிணைப்பது.

வகையைப் பார்க்கவும்
வர்ணம் பூசப்பட்ட தங்காவில் இருந்து மஞ்சுஸ்ரீ போதிசத்வாவின் படம்.

மஞ்சுஸ்ரீ குளிர்கால ஓய்வு 2015

பின்வாங்கல் அமைப்பில் மஞ்சுஸ்ரீ பயிற்சியை எப்படி செய்வது.

வகையைப் பார்க்கவும்

தொடர்புடைய தொடர்

மஞ்சுஸ்ரீயின் தங்க படம்

மஞ்சுஸ்ரீ சாதனா போதனைகள் (சியாட்டில் 2000)

சியாட்டிலில் உள்ள தர்ம நட்பு அறக்கட்டளையில் வழங்கப்பட்ட மஞ்சுஸ்ரீ பயிற்சி பற்றிய போதனைகள்

தொடரைப் பார்க்கவும்

மஞ்சுஸ்ரீயில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

மஞ்சுஸ்ரீயின் ஓவியம்.
மஞ்சுஷ்ரி
  • ஒதுக்கிட படம் பாரம்பரியத்தின் ஒரு சாதனா

வழிகாட்டப்பட்ட தியானத்துடன் மஞ்சுஸ்ரீ தெய்வம் சாதனா

மஞ்சுஸ்ரீ பயிற்சிக்கான சாதனா மற்றும் வழிகாட்டப்பட்ட முன் தலைமுறை மஞ்சுஸ்ரீ தியானத்தின் பதிவு.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீயின் தங்க படம்
மஞ்சுஷ்ரி

மஞ்சுஸ்ரீ மற்றும் மூன்று வாகனங்கள்

மஞ்சுஸ்ரீ நடைமுறை மூன்று வாகனங்களுக்குள் எவ்வாறு பொருந்துகிறது என்பதற்கான விளக்கம், சில வரலாற்றுக் கண்ணோட்டம்,…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீயின் தங்க படம்
மஞ்சுஷ்ரி

மஞ்சுஸ்ரீ பயிற்சியின் நோக்கம்

மஞ்சுஸ்ரீ நடைமுறைகளின் நோக்கம் மற்றும் வகைகளின் விளக்கம் மற்றும் பதில்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீயின் தங்க படம்
மஞ்சுஷ்ரி

அடைக்கலம், போதிசித்தா, நான்கு உன்னத உண்மைகள்

மகாயான கண்ணோட்டத்தில் நான்கு உன்னத உண்மைகளின் விளக்கக்காட்சி மற்றும் நினைவூட்டல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீயின் தங்க படம்
மஞ்சுஷ்ரி

உள்ளார்ந்த இருப்பைப் பற்றிக் கொள்வது

விலைமதிப்பற்ற மனித வாழ்க்கை உட்பட பல தலைப்புகளை உள்ளடக்கிய ஒரு போதனை, இரண்டு வகையான…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீயின் தங்க படம்
மஞ்சுஷ்ரி

மஞ்சுஸ்ரீ பயிற்சியின் அறிமுகம்

மஜுஸ்ரீ சாதனாவின் நடைமுறை, தெய்வத்தின் தோற்றத்தின் குறியீடு மற்றும் என்ன...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீயின் தங்க படம்
மஞ்சுஷ்ரி

மஞ்சுஸ்ரீ சாதனாவின் விளக்கம்

மஞ்சுஸ்ரீ சாதனாவின் விளக்கம் மற்றும் தூரத்திலிருந்து பின்வாங்குவதற்கான ஆதாரங்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீயின் முகத்தைக் காட்டும் படம்
மஞ்சுஷ்ரி

வெறுமை பற்றிய மஞ்சுஸ்ரீ தியானம்

வெற்றிடத்தைப் பற்றிய விரிவான தியானத்துடன் வழிகாட்டப்பட்ட முன் தலைமுறை மஞ்சுஸ்ரீ தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒளியைக் கொடுக்கும் பூவின் புகைப்படம்
மஞ்சுஸ்ரீ வின்டர் ரிட்ரீட் 2008-09

மஞ்சுஸ்ரீ பின்வாங்கலுக்கான உந்துதல்

பின்வாங்குவதற்கான உந்துதலை அமைத்தல், கீழ் பகுதிகளின் துன்பங்களை நினைவுபடுத்துதல் மற்றும் முயற்சித்தல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு வயதான பெண்மணி மாலாவை கையில் வைத்துக்கொண்டு மந்திரம் ஓதுகிறார்.
மஞ்சுஸ்ரீ வின்டர் ரிட்ரீட் 2008-09

அமைதியான பின்வாங்கலின் நோக்கம்

பின்வாங்குதல், பின்வாங்குதல் ஆசாரம் மற்றும் தினசரி ஆகியவற்றில் அமைதியின் நோக்கத்தைத் தொடும் கேள்வி-பதில் அமர்வு…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மழைத்துளிகள் பின்னணியில் ஒரு மனிதனுடன், அவனது கைகளை வாயில் வைத்தபடி
மஞ்சுஸ்ரீ வின்டர் ரிட்ரீட் 2008-09

பின்வாங்கல் கேள்விகள் மற்றும் ஆலோசனை

தியானத்தில் மனம் வெறிகொண்டால் என்ன செய்ய வேண்டும், அந்த நேரத்தில் உங்களை எப்படி வேகப்படுத்துவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்