சென்ரெசிக்

இரக்கத்தின் போதிசத்வாவான சென்ரெசிக்குடன் இணைந்திருங்கள் மற்றும் நியுங் நே நோன்புப் பயிற்சியைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

உப

சிங்கப்பூர் அமிதாபா புத்த மையத்தில் 1000-ஆயுதங்களுடன் சென்ரெசிக்.

சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2006

இரக்கத்தை எவ்வாறு தியானிப்பது மற்றும் 1 வசனங்களில் 9-108 வசனங்களில் சிறந்த கருணையைப் புகழ்வது.

வகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு கைகள் கொண்ட சென்ரெசிக்

சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2007

பெரும் கருணையைப் போற்றும் 1 வசனங்களில் 9-108 வசனங்களின் துன்பங்கள் மற்றும் வர்ணனைகளுடன் பணிபுரிதல்.

வகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு கோவிலில் 1000 கை சென்ரெசிக்கின் சாசனம்.

சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2008

1 வசனங்களில் 21-108 வசனங்களுக்குப் பெரிய கருணையைப் போற்றும் வர்ணனை.

வகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக் அப்ளிகேவின் தங்கா.

சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2009

அன்பு, இரக்கம் மற்றும் சமநிலையை வளர்ப்பது, மற்றும் 1 வசனங்களில் 41-108 வசனங்களின் வர்ணனை, பெரிய இரக்கத்தைப் போற்றுதல்.

வகையைப் பார்க்கவும்
ஆயிரம் ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக்கின் படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்.

சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2010

அறியாமை மற்றும் கோபத்தை வெல்வது, மற்றும் 43 வசனங்களில் 76-108 வசனங்களுக்கு வர்ணனைகள் பெரும் இரக்கத்தைப் போற்றுகிறது.

வகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக் படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்.

சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2011

சென்ரெசிக் சாதனா பற்றிய வர்ணனை மற்றும் 76 வசனங்களில் 108-108 வசனங்கள் பெரும் இரக்கத்தைப் போற்றுகின்றன.

வகையைப் பார்க்கவும்
ஆயிரம்-ஆயுதங்கள் கொண்ட சென்ரெசிக் லேபிஸ் லாசுலியால் ஆனது..

சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2012

நான்கு அளவிட முடியாதவற்றை எவ்வாறு வளர்ப்பது, துக்கத்தை வெல்வது மற்றும் மகிழ்ச்சி மற்றும் போதிசிட்டாவின் காரணங்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது.

வகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு பீடத்தின் மீது மரத்தாலான குவான் யின் சிலை, அதைச் சுற்றி ஒளியின் ஒளி.

சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2013

சென்ரெசிக் சாதனா மற்றும் "நான்கு பற்றின்மையிலிருந்து பிரிதல்" பற்றிய வர்ணனை.

வகையைப் பார்க்கவும்
புனிதர்கள் சோட்ரான், தர்பா மற்றும் செம்கியே ஒரு மர குவான் யின் சிலையை ஒரு பெட்டியில் திறக்கிறார்கள்.

சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2014

"நான்கு பற்றுகளிலிருந்து பிரிதல்" மற்றும் போதிசிட்டா மற்றும் வெறுமையை எவ்வாறு தியானிப்பது என்பது பற்றிய வர்ணனை.

வகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தாலான குவான் யின் சிலை

சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2018

சென்ரெசிக் சாதனா மற்றும் நாகார்ஜுனா ஒரு நண்பருக்கு எழுதிய கடிதம் பற்றிய வர்ணனை.

வகையைப் பார்க்கவும்
பனி உருகும் மரத்தின் கீழ் ஒரு கல் குவான் யின் சிலை.

சென்ரெஜிக் குளிர்கால பின்வாங்கல் 2006-07

சென்ரெசிக்கை எப்படி தியானிப்பது மற்றும் போதிசிட்டா மற்றும் வெறுமை பற்றிய நமது புரிதலை ஆழப்படுத்துவது.

வகையைப் பார்க்கவும்

தொடர்புடைய புத்தகங்கள்

தொடர்புடைய தொடர்

ஸ்ரவஸ்தி அபே தோட்டத்தில் இரத்தம் சிந்தும் இதய மலர்கள்.

சென்ரெசிக் பின்வாங்கலுடன் ஒரு வார இறுதி (ஃபோனிசியா 2007)

இரக்கமுள்ள இதயத்தை வளர்ப்பது குறித்த இரண்டு நாள் பின்வாங்கலின் போது வழங்கப்படும் போதனைகள்: ஃபீனீசியாவில் உள்ள மென்லா மையத்தில் சென்ரெஜிக் யோகா முறை.

தொடரைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே தோட்டத்தில் இளஞ்சிவப்பு பூக்கள் வளரும்.

சிந்தனை மாற்றத்தின் எட்டு வசனங்கள் (2018)

கெஷே லாங்ரி டாங்பாவின் "சிந்தனை மாற்றத்தின் எட்டு வசனங்கள்" பற்றிய சிறு பேச்சு.

தொடரைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே தோட்டத்தில் ஊதா நிற கருவிழிகள் பூக்கின்றன.

ஞானம் மற்றும் இரக்கத்துடன் வாழ்வது பின்வாங்கல் (இந்தோனேசியா 2013)

இந்தோனேசியாவின் போகோரில் உள்ள அமிதாயஸ் மையத்தில் "ஞானத்துடனும் இரக்கத்துடனும் வாழ்வது" பின்வாங்கலில் வழங்கப்பட்ட தொடர்ச்சியான போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

Chenrezig இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 1-6

பயிற்சிக்கு எவ்வளவு பெரிய இரக்கம் மையமாக இருக்கிறது மற்றும் பயிற்சியாளர்களை முழுவதுமாக வழிநடத்துகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: செய்யுள் 7

நமது துன்பங்களை ஆழமாகப் பார்ப்பதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் அவற்றைக் கடப்பதற்கான உந்துதலை வளர்ப்பது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

சுழற்சி இருப்பு பற்றிய வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்

பல்வேறு காரணங்களால் நமக்கு ஏற்படும் துன்பங்களை ஆராய்வதன் மூலம் சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அபிலாஷையை வளர்ப்பது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

இரக்கத்தை வளர்ப்பதற்கான முறைகள்

இரக்கத்தை வளர்ப்பதற்காக நம் மனதை சுயமாக நேசிப்பதில் இருந்து மற்றவர்களை போற்றுவதாக மாற்றுவதற்கான நுட்பங்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

மற்றவர்களின் கருணை பற்றிய விவாதம்

பல காரணிகள் மற்றும் அக்கறையின் முக்கியத்துவத்தின் காரணமாக நாம் எப்படி சுயமாக கவனம் செலுத்துகிறோம் என்பது பற்றிய விவாதம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: செய்யுள் 8

நிலையற்ற தன்மையைப் புரிந்துகொள்வது, சுயத்தின் உண்மையான இயல்பைப் பார்க்கவும், நீண்ட காலத்தை வளர்க்கவும் நமக்கு உதவுகிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: செய்யுள் 9

இயற்கையாகவே இல்லாத விஷயங்களைப் பார்ப்பதன் மூலமும், நாம் செயல்படும் விதத்தை மாற்றுவதன் மூலமும் இரக்கத்தை உருவாக்குதல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

விஷயங்கள் எப்படி இருக்கின்றன

விஷயங்களை எப்படிப் புரிந்துகொள்வது, துன்பங்கள் இல்லாமல் செயல்படுவதற்கும் இரக்கத்தை வளர்ப்பதற்கும் சுதந்திரத்தை வழங்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

மூன்று வகையான இரக்கத்தை தியானிப்பது

கேட்பது, சிந்திப்பது மற்றும் தியானம் செய்வதன் மூலம் தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பதன் முக்கியத்துவத்தை நாம் பார்த்து உணரும் வரை...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சோனம் கியாட்சோ மூன்றாவது தலாய் லாமா
சென்ரெஜிக் குளிர்கால பின்வாங்கல் 2006-07

சுத்திகரிக்கப்பட்ட தங்கத்தின் சாரம்

தியானத்தின் லாம்ரிம் பாரம்பரியம் பற்றிய ஒரு கட்டுரை, இது "நிலைகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்