வஜ்ரசத்வ புத்தாண்டு பின்வாங்கல் 2019-20

வஜ்ரசத்வ பயிற்சி எவ்வாறு பத்து நற்பண்புகளில் ஈடுபடுவதிலிருந்து எதிர்மறை கர்மாவைத் தூய்மைப்படுத்த உதவுகிறது.

2019-20 வஜ்ரசத்வ புத்தாண்டு பின்வாங்கலில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

வஜ்ரசத்வ புத்தாண்டு பின்வாங்கல் 2019-20

வஜ்ரசத்வத்தை காட்சிப்படுத்துதல்

வஜ்ரசத்வா பின்வாங்கலுக்கு ஒரு அறிமுகம். வஜ்ரசத்வா பற்றிய வழிகாட்டப்பட்ட தியானம் மற்றும் சில அம்சங்களைப் பற்றி விவாதித்தல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வஜ்ரசத்வ புத்தாண்டு பின்வாங்கல் 2019-20

கர்மாவின் பொதுவான பண்புகள்

கர்மாவின் நான்கு பொதுவான குணாதிசயங்கள்: கர்மா உறுதியானது, அது விரிவடைகிறது, நாம் எதை அனுபவிக்கிறோம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வஜ்ரசத்வ புத்தாண்டு பின்வாங்கல் 2019-20

துன்பங்களுக்கு மாற்று மருந்துகளைப் பயன்படுத்துதல்

நமது தற்போதைய சூழ்நிலையைப் பயன்படுத்தி நல்லொழுக்கம் மற்றும் அறமற்றவற்றைப் பற்றி நேரடியாகப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் விண்ணப்பித்தல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வஜ்ரசத்வ புத்தாண்டு பின்வாங்கல் 2019-20

பத்து அதர்மங்கள்

வஜ்ரசத்வ மந்திரத்தின் பொருள் மற்றும் 10 அறம் அல்லாதவற்றின் பழுக்க வைக்கும் முடிவுகளைக் கற்பித்தல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வஜ்ரசத்வ புத்தாண்டு பின்வாங்கல் 2019-20

நெறிமுறை வீழ்ச்சிகளை ஒப்புக்கொள்வது

சுய வெறுப்பை வெல்வது மற்றும் மற்றவர்கள் மீது கோபத்துடன் செயல்படுவது எப்படி, 35 க்கு வர்ணனைகளை வழங்குவது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வஜ்ரசத்வ புத்தாண்டு பின்வாங்கல் 2019-20

எதிர்மறை கர்மாவை எவ்வாறு உருவாக்குகிறோம்

35 புத்தர் நடைமுறையில் தொடர்ச்சியான வர்ணனை, நாம் எதிர்மறையை உருவாக்கும் பல்வேறு வழிகளைப் பற்றி விவாதித்தல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்