மேற்கத்திய புத்த மடாலயக் கூட்டங்கள்

அமெரிக்காவில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் மேற்கத்திய புத்த மடாலயக் கூட்டங்களில் பங்கேற்பாளர்களின் அறிக்கைகள்.

வருடாந்திர மேற்கத்திய புத்த மடாலய கூட்டம்

1993 ஆம் ஆண்டு முதல், அமெரிக்காவில் உள்ள பல்வேறு புத்த மரபுகளைச் சேர்ந்த பிரம்மச்சாரி துறவிகள் ஆண்டுதோறும் நட்பை வளர்த்துக் கொள்ளவும், துறவற வாழ்வில் ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவளிக்கவும் சந்தித்து வருகின்றனர். வெவ்வேறு துறவற சமூகங்களால் நடத்தப்படும், மேற்கத்திய புத்த துறவற கூட்டம் ஒரு வாரத்திற்கு விளக்கக்காட்சிகள், விவாதங்கள், தியானம் மற்றும் கூட்டுறவு ஆகியவற்றிற்கு துறவிகளை ஒன்றிணைக்கிறது. வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான் மற்றும் பிற துறவிகள் இந்த வருடாந்திர கூட்டங்களில் பங்கேற்பதைப் பற்றி அறிக்கை செய்கிறார்கள்.

மேற்கத்திய புத்த மடாலயக் கூட்டங்களில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

துறவற சபையின் குழு புகைப்படம்.
மேற்கத்திய புத்த மடாலயக் கூட்டங்கள்
  • ஒதுக்கிட படம் மதிப்பிற்குரிய துப்டன் லாம்செல்

24 வது ஆண்டு மேற்கு புத்த மடாலய கூட்டம்

ஸ்பிரிட்டில் நடந்த 24வது வருடாந்திர துறவறக் கூட்டத்தைப் பற்றி மதிப்பிற்குரிய துப்டன் லாம்செல் அறிக்கை செய்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒன்றாக நிற்கும் துறவிகளின் குழு.
மேற்கத்திய புத்த மடாலயக் கூட்டங்கள்

22 வது ஆண்டு மேற்கு புத்த மடாலய கூட்டம்

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான் 22 வது ஆண்டு துறவறக் கூட்டத்தைப் பற்றி அறிக்கை செய்கிறார், இது நிலத்தில் நடந்தது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துறவிகளின் குழு புகைப்படம்.
மேற்கத்திய புத்த மடாலயக் கூட்டங்கள்

போதி தீர்மானத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் நிலைநிறுத்துதல்

பல்வேறு பாரம்பரியங்களைச் சேர்ந்த துறவிகள் கடினமான நவீன உலகில் மகிழ்ச்சியான முயற்சி மற்றும் போதிசிட்டாவை வளர்ப்பது பற்றி விவாதித்தனர்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துறவிகளின் குழு புகைப்படம்.
மேற்கத்திய புத்த மடாலயக் கூட்டங்கள்

சமூகத்தை துறவற வழியில் கட்டமைத்தல்

பல்வேறு மரபுகளின் துறவிகள் இணக்கமான சமூக வாழ்க்கையின் முக்கியத்துவத்தையும், அதற்கான வழிகளையும் விவாதித்தனர்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துறவிகளின் குழு புகைப்படம்.
மேற்கத்திய புத்த மடாலயக் கூட்டங்கள்

மகிழ்ச்சியுடன் மேல்நோக்கி நீந்துகிறது

பல்வேறு பாரம்பரியங்களைச் சேர்ந்த துறவிகள் வினயாவின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் பயன்பாடு பற்றி விவாதித்தனர்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
15வது ஆண்டு WBMG இல் துறவிகளின் குழு புகைப்படம்.
மேற்கத்திய புத்த மடாலயக் கூட்டங்கள்

துறவறங்கள் பசுமையாக செல்கின்றன

வெவ்வேறு மரபுகளின் துறவிகள் பௌத்தம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு இடையிலான குறுக்குவெட்டுகளைப் பற்றி விவாதித்தனர், மேலும் தர்ம நடைமுறை எவ்வாறு முடியும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துறவிகளின் குழு புகைப்படம்.
மேற்கத்திய புத்த மடாலயக் கூட்டங்கள்

மடங்கள் மற்றும் துறவற பயிற்சி

சமீபத்திய 14 வது ஆண்டு மேற்கத்திய புத்த மடாலய மாநாட்டின் சுருக்கம், பயிற்சியை விவரிக்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துறவிகளின் குழு புகைப்படம்.
மேற்கத்திய புத்த மடாலயக் கூட்டங்கள்

மேற்கத்திய துறவறம்

வெவ்வேறு மரபுகளைச் சேர்ந்த துறவிகள் பயிற்சியின் அம்சங்களைப் பற்றி விவாதிக்கின்றனர், மடங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் துறவறத்தின் சவால்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துறவிகளின் குழு புகைப்படம்.
மேற்கத்திய புத்த மடாலயக் கூட்டங்கள்

துறவு ஆரோக்கியம்

மேற்கில் பயிற்சி செய்யும் துறவிகள் ஆரோக்கியத்தைப் பற்றி விவாதிக்கின்றனர், அது நடைமுறையில் எவ்வாறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, அது எவ்வாறு தொடர்புடையது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்