ஒயிட் தாரா வின்டர் ரிட்ரீட் 2010-11

மூன்று மாத குளிர்கால ஓய்வு நேரத்தில் வழங்கப்படும் வெள்ளை தாரா பயிற்சியை எப்படி செய்வது என்பது பற்றிய விரிவான போதனைகள்.

ஒயிட் தாரா வின்டர் ரிட்ரீட்டில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும் 2010-11

வெள்ளை தாரா சிலை.
ஒயிட் தாரா வின்டர் ரிட்ரீட் 2010-11

பின்வாங்குதல் என்றால் என்ன?

பின்வாங்குவதற்கான மதிப்புமிக்க அறிவுரை-மனதோடு வேலை செய்வது, வலியுடன், எப்படி காட்சிப்படுத்துவது, எப்படி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒயிட் தாரா வின்டர் ரிட்ரீட் 2010-11

போதிசிட்டா உந்துதல்

போதிசிட்டா உந்துதல் நமது நடைமுறைக்கு முக்கியமானது. சுயநல சிந்தனை நம்மை கட்டுப்படுத்துகிறது மற்றும் நம்மை கட்டுப்படுத்துகிறது ...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒயிட் தாரா வின்டர் ரிட்ரீட் 2010-11

உந்துதல் மற்றும் கர்மா

சரியான உந்துதலை அமைப்பது தியான அமர்வுகளுக்கு மட்டுமல்ல, அமர்வுகளுக்கு இடையிலான செயல்பாடுகளுக்கும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒயிட் தாரா வின்டர் ரிட்ரீட் 2010-11

உந்துதல் மற்றும் நமது கண்ணியம்

தெளிவான, நேர்மையான மற்றும் ஆக்கபூர்வமான வழியில் நிறுவனங்கள் மற்றும் அதிகாரத்துடன் எவ்வாறு தொடர்புகொள்வது என்பதை ஆய்வு செய்தல்,…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒயிட் தாரா வின்டர் ரிட்ரீட் 2010-11

மந்திரங்கள் மற்றும் சின்னங்கள்

மந்திரம், வெள்ளை தாரா சாதனா மற்றும் வெள்ளை தாராவின் அடையாளங்கள் பற்றிய கேள்விகளுக்கான பதில்கள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒயிட் தாரா வின்டர் ரிட்ரீட் 2010-11

கோபத்தின் செயல்பாடுகள்

மரணத்தின் இறைவனின் அடையாளங்கள் மற்றும் குறிப்பிடப்பட்ட கோபமான செயல்களின் விளக்கம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒயிட் தாரா வின்டர் ரிட்ரீட் 2010-11

அளவிட முடியாத அன்பு

அனைத்து உணர்வுள்ள உயிரினங்களும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்ற விருப்பமான அன்பு மற்றும் அதன்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்