சிந்தனையின் வெளிச்சம்

லாமா சோங்கப்பாவின் வர்ணனை பற்றிய போதனைகள் மத்திய வழிக்கு துணை சந்திரகீர்த்தியால்.

தொடர்புடைய தொடர்

தியான மண்டபத்தில் கற்பிக்கும் போது கெஷே யேஷி லுண்டுப் புன்னகைக்கிறார்.

கெஷே யெஷி லுண்டுப் (2019–22) உடன் சிந்தனையின் வெளிச்சம்

Drepung Loseling மடாலயத்தில் மூத்த தர்ம ஆசிரியரான Geshe Yeshi Lhundup, லாமா சோங்கபாவின் சிந்தனையின் வெளிச்சத்தைப் பற்றி கற்பிக்கிறார், சந்திரகிர்த்தியின் மத்திய வழியின் துணை பற்றிய வர்ணனை.

தொடரைப் பார்க்கவும்

சிந்தனையின் வெளிச்சத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

கன்னியாஸ்திரிகளின் குழுவிற்கு வணக்கத்திற்குரிய கற்பித்தல்.
சிந்தனையின் வெளிச்சம்

பெரிய கருணைக்கு மரியாதை

சந்திரகீர்த்தியின் உரையில் மூன்று வகையான இரக்கம் மற்றும் இரக்கம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை விளக்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சிந்தனையின் வெளிச்சம்

"நடு வழிக்கு துணை"

தலைப்பின் பொருளை விளக்கும் பகுதியை உள்ளடக்கியது மற்றும் மத்யமக மற்றும் யோகசார கோட்பாடுகளை விளக்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சிந்தனையின் வெளிச்சம்

போதிசத்துவர்களின் காரணம் இரக்கம்

"சிந்தனையின் வெளிச்சம்" பற்றிய தொடர்ச்சியான போதனைகள் மற்றும் இரக்கம் எவ்வளவு பெரிய வேர் என்பதை விளக்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சிந்தனையின் வெளிச்சம்

கேட்போர் மற்றும் தனிமை உணர்வாளர்கள்

லாமா சோங்கபாவின் "சிந்தனையின் வெளிச்சம்" பற்றி கற்பித்தல் மற்றும் கேட்பவர்களும் தனிமையில் உணருபவர்களும் எப்படி என்பதை விளக்குவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சிந்தனையின் வெளிச்சம்

இரக்கத்தின் மூன்று வகைகள்

லாமா சோங்காப்பாவின் "சிந்தனையின் வெளிச்சம்" பற்றி கற்பித்தல் மற்றும் உணர்வுள்ள உயிரினங்களைக் கவனிக்கும் இரக்கத்தை விளக்குதல், தி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சிந்தனையின் வெளிச்சம்

மிகுந்த இரக்கத்தின் பொருள்கள்

இரக்கத்தைக் கவனிக்கும் நிகழ்வுகளை விளக்குவது மற்றும் இரக்க உணர்வு உணர்வுள்ள உயிரினங்களின் வெறுமையைக் கவனிப்பது, இரண்டாவது மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சிந்தனையின் வெளிச்சம்

நிலையான தர்ம நடைமுறையை நிலைநிறுத்துதல்

நல்ல மற்றும் கெட்ட காலங்களில் ஒரு நிலையான, நிலையான தர்ம பயிற்சி ஆன்மீகத்திற்கான எரிபொருளாகும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சிந்தனையின் வெளிச்சம்

மூன்று வகையான இரக்கம்

மூன்று வகையான இரக்கத்தை அடையாளம் காட்டும் சந்திரகீர்த்தியின் வசனங்களின் விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சிந்தனையின் வெளிச்சம்

இரக்கம் ஞானத்துடன் இணைந்தது

மூன்று வகையான கருணை பற்றிய தொடர்ச்சியான வர்ணனை மற்றும் வழிகள் பற்றிய பகுதியைத் தொடங்குதல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சிந்தனையின் வெளிச்சம்

மதிப்பாய்வு அமர்வு: இரக்கம், நிலையற்ற தன்மை மற்றும் வெறுமை

கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் இரக்கத்தின் மீது தியானம் செய்யும் போது, ​​தியானத்தின் பொருள் என்ன? இது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்