சிந்தனை உணவு

உணவை எப்படி ஆன்மீகப் பயிற்சியாக மாற்றுவது என்பது பற்றிய போதனைகள்.

தொடர்புடைய புத்தகங்கள்

தொடர்புடைய தொடர்

ஸ்ராவஸ்தி அபே சமையலறையில் இளைஞர்கள் ஒன்றாக ரொட்டி பிசைகிறார்கள்.

விழிப்புணர்வுக்கான உணவு (2016)

சீன புத்த பாரம்பரியம் மற்றும் ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் தினமும் வாசிக்கப்படும் உணவு தொடர்பான பிற பிரார்த்தனைகளில் இருந்து உணவுக்கு முன் ஐந்து சிந்தனைகள் பற்றிய வர்ணனை.

தொடரைப் பார்க்கவும்

மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங்கில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

ஒரு பெண் தன் கைகளை உயர்த்தி உணவு அளிக்கும் சிலை
பிரார்த்தனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்

உணவுக்கு முன் வசனங்கள்

உணவு உண்பதற்கு முன் இடைநிறுத்தப்பட்டு, நமக்கு உணவை வழங்குபவர்களின் கருணையைப் பற்றி சிந்திப்பது உதவுகிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு பெண் தன் கைகளை உயர்த்தி உணவு அளிக்கும் சிலை
பிரார்த்தனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்

மதிய உணவுக்குப் பிறகு வசனங்கள்

எங்கள் உணவுப் பிரசாதத்திற்கான தகுதியை அர்ப்பணித்து, அனைத்து உயிரினங்களும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்புகிறோம் மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சிந்தனை உணவு

நீங்கள் சுவைக்கக்கூடிய ஞானம்

நாம் சாப்பிடும் போது நினைவாற்றலைப் பயிற்சி செய்வது தற்போதைய தருணத்தில் வாழ உதவுகிறது, ஆனால் நமது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே சமையலறையில் இளைஞர்கள் ஒன்றாக ரொட்டி பிசைகிறார்கள்.
சிந்தனை உணவு

சாப்பிடுவதற்கான எங்கள் உந்துதல்

"விழிப்பிற்கான உணவு" என்ற புதிய தொடர் பேச்சு, சாப்பிடுவது பற்றிய பௌத்த கண்ணோட்டம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே சமையலறையில் இளைஞர்கள் ஒன்றாக ரொட்டி பிசைகிறார்கள்.
சிந்தனை உணவு

நன்றியுடன் சாப்பிடுவது

சீனர்களிடமிருந்து உணவுக்கு முன் ஐந்து சிந்தனைகளில் முதல் இரண்டின் வர்ணனை…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே சமையலறையில் இளைஞர்கள் ஒன்றாக ரொட்டி பிசைகிறார்கள்.
சிந்தனை உணவு

மூன்று நகைகளுக்கு மரியாதை

திபெத்திய உணவு பிரசாதத்தில் செய்யப்படும் மரியாதை வசனங்களின் விளக்கம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே சமையலறையில் இளைஞர்கள் ஒன்றாக ரொட்டி பிசைகிறார்கள்.
சிந்தனை உணவு

எங்கள் உணவை வழங்குகிறோம்

மூன்று ஆபரணங்களுக்கு உணவு வழங்குவதற்கான வசனங்களின் தொடர்ச்சியான வர்ணனை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே சமையலறையில் இளைஞர்கள் ஒன்றாக ரொட்டி பிசைகிறார்கள்.
சிந்தனை உணவு

அர்ப்பணிப்பு வசனங்கள்

மும்மூர்த்திகளிடமிருந்து ஒருபோதும் பிரிக்கப்படாமல் இருக்க அர்ப்பணிப்பது ஏன் முக்கியம், மேலும் ஒரு…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே சமையலறையில் இளைஞர்கள் ஒன்றாக ரொட்டி பிசைகிறார்கள்.
சிந்தனை உணவு

உணவுக்குப் பிறகு வசனங்கள்

அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் உணவு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு பிரார்த்தனைகளுக்குப் பிறகு செய்யப்படும் மந்திரங்களின் விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ராவஸ்தி அபே சமையலறையில் இளைஞர்கள் ஒன்றாக ரொட்டி பிசைகிறார்கள்.
சிந்தனை உணவு

உணவும் பானமும் வழங்குவதன் தகுதி

எங்களுக்கு வழங்கிய அனைவருக்கும் அர்ப்பணிப்பு பற்றிய தொடர்ச்சியான போதனை…

இடுகையைப் பார்க்கவும்