மெடிசின் புத்தர் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2021

மருத்துவ புத்தர் நடைமுறை மற்றும் நாகார்ஜுனாவின் வர்ணனை நண்பருக்குக் கடிதம்.

தொடர்புடைய தொடர்

மற்ற ஏழு மருந்து புத்தர்களால் சூழப்பட்ட நீல மருத்துவம் புத்தர்.

மருத்துவம் புத்த சாதனா போதனைகள் (2021)

ஜூலை 2021 இல் ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் நடந்த மருத்துவ புத்தர் பின்வாங்கலின் போது கொடுக்கப்பட்ட மருத்துவ புத்தர் பயிற்சி பற்றிய போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்
ஒரு திபெத்திய புத்த மடாலயம் ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கிறது.

நாகார்ஜுனாவின் "ஒரு நண்பருக்கு கடிதம்" (2018–தற்போது வரை)

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் வருடாந்தர வாராந்திர தேவஸ்தானத்தின் போது நாகார்ஜுனா ஒரு நண்பருக்கு எழுதிய கடிதம் பற்றிய போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

மெடிசின் புத்தர் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2021 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

மெடிசின் புத்தர் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2021

"ஒரு நண்பருக்கு கடிதம்": வசனங்கள் 9-18 மதிப்பாய்வு

தாராள மனப்பான்மை, நெறிமுறை நடத்தை மற்றும் துணிவு ஆகியவற்றின் நீண்டகால நடைமுறைகளை விளக்கும் வசனங்களின் வர்ணனை…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மெடிசின் புத்தர் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2021

கோரிக்கை பிரார்த்தனை செய்யும் உளவியல் வழிமுறை

மருத்துவம் புத்தர் சாதனாவில் கோரிக்கைகளை உருவாக்கும் உளவியல் வழிமுறை. மேலும், துன்பம் எப்படி இருக்கிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மெடிசின் புத்தர் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2021

மருத்துவம் புத்தர் குணப்படுத்தும் காட்சிப்படுத்தல்கள்

மருத்துவம் புத்தர் சாதனாவின் கோரிக்கைப் பிரிவின் தொடர்ச்சியான விளக்கம் மற்றும் குணப்படுத்தும் காட்சிகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மெடிசின் புத்தர் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2021

மருத்துவம் புத்தர் பின்வாங்கல்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

மறுபிறப்பு, மந்திரங்கள், உள்ளிட்ட மருத்துவ புத்தர் பயிற்சி மற்றும் தர்ம நடைமுறை தலைப்புகள் குறித்த கேள்விகளுக்கான பதில்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்