பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

திபெத்திய புத்த பாரம்பரியத்தில் விவாதம் பற்றிய அறிமுகப் பேச்சுக்கள் மற்றும் விரிவான போதனைகள்.

தொடர்புடைய தொடர்

பௌத்த பகுத்தறிவு மற்றும் விவாத பாடத்திற்கான நேரடி ஒளிபரப்பு படம்.

புத்த பகுத்தறிவு மற்றும் விவாதம் (2017-19)

பௌத்த பகுத்தறிவு மற்றும் விவாதத்தின் பாடநெறி பற்றிய போதனைகள்: ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் டேனியல் பெர்டூவால் இந்திய மற்றும் திபெத்திய மூலங்களிலிருந்து வரையப்பட்ட பகுப்பாய்வு சிந்தனைக்கான ஆசிய அணுகுமுறை.

தொடரைப் பார்க்கவும்

பௌத்த பகுத்தறிவு மற்றும் விவாதத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

மக்களை அவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் சந்திக்கவும்

விவாதத்தைக் கற்றுக்கொள்பவர்களை அவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் மற்றவர்களைச் சந்திக்கும் விதத்தில் பேச ஊக்குவிப்பது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

கருத்தியல் மற்றும் கருத்தற்ற மனங்கள்

சூழ்நிலையின் அப்பட்டமான உண்மைகளைப் பார்க்கவும், அவற்றிலிருந்து வேறுபடுத்தவும் விவாதம் நமக்கு உதவுகிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

நிகழ்வுகளின் ஒப்பீடு

வெவ்வேறு நிகழ்வுகளை எவ்வாறு ஒப்பிடுவது என்பதை விவாதம் நமக்குக் கற்பிக்கிறது, இதன் மூலம் விஷயங்களை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடியும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

குறைபாடற்ற சிலாக்கியங்களை உருவாக்குதல்

எங்கள் தவறான வழிகளை வெளிப்படுத்த உதவும் குறைபாடற்ற சொற்பொழிவுகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதை விவாதம் கற்றுக்கொடுக்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

நாம் நினைப்பது உண்மையா?

எங்கள் வெறித்தனமான மனதுடன் விவாதம் மற்றும் சிலாக்கியங்களின் பயன்பாடு பற்றிய விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

திபெத்திய பௌத்த விவாதத்திற்கு ஒரு அறிமுகம்

முதல் பெண் திபெத்திய கெஷ்களில் ஒருவரான கெஷே சோபா டென்சின் லாட்ரான் தனது எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

விவாதத்தை ஏன் படிக்க வேண்டும்?

நாம் ஏன் விவாதத்தைப் படிக்க விரும்புகிறோம் என்பதற்கான விளக்கத்துடன் உரையின் அறிமுகம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

பயிற்சிக்கான உந்துதல்

மரணம் மற்றும் நிலையற்ற தன்மை பற்றிய நினைவாற்றல் எவ்வாறு தர்மத்தை கடைப்பிடிக்க உந்துதலை அளிக்கிறது, ஏன் நாம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

சிலாக்கியங்கள்

மரியாதைக்குரிய துப்டன் தர்பா முந்தைய போதனையிலிருந்து சுருக்கமான விவாதத்தை விரிவாகக் கூறுகிறார், இது பற்றிய நுண்ணறிவை வழங்குகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

மூன்று உயர் பயிற்சிகள்

கற்பித்தல் அத்தியாயம் மூன்று, நெறிமுறை நடத்தை, தியான நிலைப்படுத்தல் மற்றும் மூன்று உயர் பயிற்சிகளில் கவனம் செலுத்துகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

தர்மத்தை கடைபிடிப்பது

புத்தரின் போதனைகளை நம் வாழ்வில் எவ்வாறு இணைத்துக்கொள்வது என்பதற்கான ஆலோசனையுடன் அத்தியாயம் மூன்றை முடிக்கிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

நிகழ்வுகளின் ஒப்பீடு

அத்தியாயம் நான்காம் தொடக்கம், தர்க்கம் மற்றும் பகுத்தறிவை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதைப் பற்றி கற்பிப்பதன் மூலம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்