தேரவாத பாரம்பரியம்

தேரவாத பாரம்பரியத்தில் பிக்ஷுனிகளின் நிலைமை.

தேரவாத பாரம்பரியத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

பிக்குனி நியமனம் பற்றிய சர்ச்சையின் அட்டைப்படம்.
தேரவாத பாரம்பரியம்

பிக்குனி அர்ச்சனை பற்றிய சர்ச்சை

பிக்குனி அர்ச்சனையின் மறுமலர்ச்சிக்கு ஆதரவான மற்றும் எதிரான வாதங்களின் விரிவான பார்வை…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தேரவாத பாரம்பரியம்

ஆன்மீக விடுதலை

பௌத்த கன்னியாஸ்திரிகளின் ஒரு சமூகம், சிலாதாரா ஆணை, பெண்கள் தேடும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பிக்குனி நியமனத்தின் சட்டபூர்வமான தன்மையின் அட்டைப்படம்.
தேரவாத பாரம்பரியம்

பிக்குனி நியமனத்தின் சட்டபூர்வமான தன்மை

கன்னியாஸ்திரிகளுக்கான முழு நியமனம் மறுமலர்ச்சியைச் சுற்றியுள்ள சட்ட சிக்கல்களைப் பார்க்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு கை வெள்ளை மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றுகிறது.
தேரவாத பாரம்பரியம்

ஐந்து புள்ளிகள்

வன சங்கத்தின் முதியோர் பேரவையின் கடிதம், "இப்போது நாம் எங்கே இருக்கிறோம்" என்பதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் உள்ள தேரவாத பிக்ஷுனி அர்ச்சனையில் சங்கின் குழு புகைப்படம்.
தேரவாத பாரம்பரியம்

தேரவாதத்தில் பிக்குனிகள்

தேரவாத பாரம்பரியத்தில் உள்ள பிக்குணி நியமனத்தின் செல்லுபடியை, நேரம் மற்றும் இடம் மூலம் நிகழ்வுகள்,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வண. புத்த மடாலய கூட்டத்தில் யேஷே மற்றும் பிற கன்னியாஸ்திரிகள்.
தேரவாத பாரம்பரியம்

துறவிகள் மூலம் கன்னியாஸ்திரிகளின் நியமனம்

பிக்ஷுனி நியமன நடைமுறையில் பாலி கானானில் உள்ள வேத குறிப்புகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இளம் புதிய புத்த கன்னியாஸ்திரிகளின் குழு பிரார்த்தனையில்.
தேரவாத பாரம்பரியம்

தேரவாதத்தில் பிக்குனி அர்ச்சனையின் மறுமலர்ச்சி...

தேரவாத பிக்குனி சங்கத்தின் மறுமலர்ச்சியில் உள்ள சட்ட மற்றும் தார்மீக சிக்கல்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இலங்கை பௌத்த கன்னியாஸ்திரிகள் ஒரு ஸ்தூபியில் பூக்களை காணிக்கையாக செலுத்துகின்றனர்.
தேரவாத பாரம்பரியம்
  • ஒதுக்கிட படம் வணக்கத்திற்குரிய ஓமல்பே சோபித தேரர்

தேரவாத இலங்கையில் பிக்ஷுனி ஆணை

புத்ததர்மத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் பிக்ஷுனிகளின் பொருத்தமும் முக்கியத்துவமும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வண. சாம்டன், வென். தர்பா மற்றும் வண. ஜிக்மே மகிழ்ச்சியுடன் சிரிக்கிறார்.
தேரவாத பாரம்பரியம்

அர்ச்சனை: புத்தரிடமிருந்து சாக்யாதிதாவின் பாரம்பரியம்

பிக்ஷுனி அர்ச்சனையை உயிருடன் வைத்திருப்பதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் சவால்கள் பற்றிய ஒரு பார்வை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்