ஒரு திறந்த இதயம் கொண்ட வாழ்க்கை

ஏப்ரல் 2017 முதல் ஸ்ரவஸ்தி அபேயின் தர்ம தினத்தைப் பகிர்ந்துகொள்வதில் வழங்கப்பட்ட "திறந்த இதயம் கொண்ட வாழ்க்கை" பற்றிய போதனைகள்.

தொடர்புடைய புத்தகங்கள்

திறந்த மனதுடன் வாழ்வில் அனைத்து இடுகைகளும்

ஒரு திறந்த இதயம் கொண்ட வாழ்க்கை

இரக்க பயம்

பாதிக்கப்பட்ட மற்றவர்களுடன் நம்பகமான உறவுகளை உருவாக்குவதற்கு எப்படி நேரம் எடுக்கும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு திறந்த இதயம் கொண்ட வாழ்க்கை

பாரபட்சத்தை நீக்குதல்

நமது வேறுபாடுகள் மேலோட்டமானவை என்பதை அங்கீகரிப்பதன் மூலம் நமது பாரபட்சம் மற்றும் சார்புகளை நாம் கடக்க முடியும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு திறந்த இதயம் கொண்ட வாழ்க்கை

பச்சாதாப துன்பம்

இரக்கம் எவ்வாறு பச்சாதாப துன்பத்தில் விழும், அல்லது இரக்க சோர்வு, நம் கவனம் திரும்பும்போது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு திறந்த இதயம் கொண்ட வாழ்க்கை

இரக்கம் மற்றும் தனிப்பட்ட துன்பம்

துன்பங்களைக் கண்டு துவண்டுபோகும் போது நாம் தனிப்பட்ட துயரத்தில் நழுவிவிடலாம். கருணையை வளர்க்கலாம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு திறந்த இதயம் கொண்ட வாழ்க்கை

நிலைத்தன்மையின் முக்கியத்துவம்

இரக்கத்தின் நடைமுறையில் நாம் எவ்வாறு நிலைத்தன்மையையும் நம்பகத்தன்மையையும் வளர்த்துக் கொள்ளலாம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு திறந்த இதயம் கொண்ட வாழ்க்கை

இரக்கத்தை பரப்புகிறது

மற்றவர்களுடன் இரக்கத்துடன் தொடர்புகொள்வதன் மூலம், நம்மைச் சுற்றியுள்ளவர்களை மிகவும் இரக்கத்துடன் நடந்துகொள்ள தூண்டலாம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்