வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005-06

வஜ்ரசத்வ பயிற்சி மற்றும் "போதிசத்துவர்களின் 37 நடைமுறைகள்" பற்றிய வர்ணனை பற்றிய போதனைகள்.

2005-06 வஜ்ரசத்வ குளிர்கால பின்வாங்கலில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

வஜ்ரசத்வா சிலை
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005-06

பீதி பயம், ஞான பயம் மற்றும் அட்ரினலின் அவசரம்

மரண தியானத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான சரியான வழி குறித்து பின்வாங்குபவர்களுடன் கலந்துரையாடல், நான்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பனியின் முதல் உறைபனி தோட்டத்தில் உள்ள ஒரு புத்தர் சிலை மீது விழும் இலைகளுக்கு மத்தியில் விழுகிறது.
37 போதிசத்துவர்களின் நடைமுறைகள்

37 நடைமுறைகள்: வசனங்கள் 1-3

லாம்ரிமை தனிப்பட்டதாக்குதல், எதிர்மறையான பழக்கங்களை மாற்றுவதற்கு சூழல்களை மாற்றுதல் மற்றும் நாம் பார்ப்பது போல் ஓய்வெடுத்தல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வஜ்ரசத்வா சிலை
குரு யோகம்

லாமா சோங்கப்பாவின் கருணை

வெறுமை மற்றும் லாம்ரிம் பற்றிய தனது போதனைகள் மூலம் Je Rinpoche எப்படி மகத்தான பலனைக் கொண்டு வந்தார், எப்படி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பனியின் முதல் உறைபனி தோட்டத்தில் உள்ள ஒரு புத்தர் சிலை மீது விழும் இலைகளுக்கு மத்தியில் விழுகிறது.
37 போதிசத்துவர்களின் நடைமுறைகள்

37 நடைமுறைகள்: வசனங்கள் 4-6

சம்சாரத்தின் துயரங்களை விவரிக்கும் வசனங்கள், தொடக்கமற்ற வாழ்க்கையைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவம், விட்டுக்கொடுப்பு...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வஜ்ரசத்வா சிலை
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005-06

இறப்பு மறுப்பு

மரணத்தை நோக்கி பொருத்தமான உணர்வை எவ்வாறு பெறுவது; இது யாரை உருவாக்குகிறது என்று ஆராயும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பனியின் முதல் உறைபனி தோட்டத்தில் உள்ள ஒரு புத்தர் சிலை மீது விழும் இலைகளுக்கு மத்தியில் விழுகிறது.
37 போதிசத்துவர்களின் நடைமுறைகள்

37 நடைமுறைகள்: வசனங்கள் 10-15

அனைத்து உயிரினங்களின் கருணையை உணர்ந்து, நம் தாய்மார்கள், மற்றும் நமது கடினமான அனுபவங்களை கருவிகளாக எடுத்துக்கொள்கிறோம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்