கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம்

வர்ணனைகள் கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம் தர்மரக்சிதா எழுதியது, நமது கடந்த கால செயல்களின் கர்ம விளைவுகள் பற்றிய கவிதை.

உப

நல்ல கர்மாவின் புத்தக அட்டை

நல்ல கர்மா வருடாந்திர பின்வாங்கல்

வருடாந்திர நினைவு தின வார இறுதிப் பின்வாங்கல்களின் போது வழங்கப்படும் நல்ல கர்மா பற்றிய போதனைகள்.

வகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு பச்சை புல்வெளி மற்றும் மரங்கள் மீது மேகங்கள் நீல வானத்தில் சுழல்கின்றன.

நல்ல கர்மா குறுகிய பின்வாங்கல்கள்

தி வீல் ஆஃப் ஷார்ப் வெப்பன்ஸின் வசனங்களை வரைந்து, நல்ல கர்மாவை அடிப்படையாகக் கொண்ட குறுகிய வார இறுதி பின்வாங்கல்கள்.

வகையைப் பார்க்கவும்
சூரியன் மறையும் போது மேகமூட்டமான வானத்தில் ஆரஞ்சு கோடுகள்.

ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

தர்மரக்ஷிதாவின் கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம் பற்றிய விரிவான விளக்கம்.

வகையைப் பார்க்கவும்
மரங்கள் மற்றும் மலைகளுக்கு மேலே ஆரஞ்சு நிற மூடுபனி வானத்தில் சூரியன் உதிக்கின்றது.

வீல் ஆஃப் ஷார்ப் வெபன்ஸ் ரிட்ரீட் 2004

தர்மரக்ஷிதாவின் தி வீல் ஆஃப் ஷார்ப் வெப்பன்ஸ் பற்றிய சுருக்கமான வர்ணனை.

வகையைப் பார்க்கவும்
இரண்டு மரங்களின் நிழல்களுக்கு இடையே இளஞ்சிவப்பு சூரிய அஸ்தமன வானம்.

வீல் ஆஃப் ஷார்ப் வெபன்ஸ் ரிட்ரீட் 2014

ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள சென்ரெசிக் நிறுவனத்தில் ஷார்ப் ஆயுதங்களின் சக்கரத்தில் மூன்று நாள் பின்வாங்கல்.

வகையைப் பார்க்கவும்

தொடர்புடைய புத்தகங்கள்

தொடர்புடைய தொடர்

வீல் ஆஃப் ஷார்ப் வெபன்ஸ் ரிட்ரீட் (Missoula 2013)

2013 இல் மிசோலாவில் உள்ள ஓசெல் ஷென் ஃபென் லிங்கில் தர்மரக்ஷிதாவின் ஷார்ப் ஆயுதங்களின் சக்கரம் பற்றிய போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

ஷார்ப் ஆயுதங்களின் சக்கரத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

நல்ல கர்மா வருடாந்திர பின்வாங்கல்

நல்ல கர்மா: நம்பிக்கை துரோகத்தை கையாள்வது

பற்றுதலுடன் எவ்வாறு செயல்படுவது மற்றும் மற்றவர்களின் தீங்குகளுக்கு இரக்கத்துடன் பதிலளிப்பது எப்படி.

இடுகையைப் பார்க்கவும்