நான்கு உண்மைகள்

03 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்த இயல்பு

புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட தொடர்ச்சியான போதனைகளின் (பின்வாங்கல் மற்றும் வெள்ளி) ஒரு பகுதி சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்த இயல்பு, மூன்றாவது தொகுதி ஞானம் மற்றும் கருணை நூலகம் புனித தலாய் லாமா மற்றும் வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரான் ஆகியோரின் தொடர்.

 • சுயத்திற்கு முடிவு உண்டா?
 • மிச்சம் இல்லாத நிர்வாணம்
 • மனம் என்றென்றும் தொடர்கிறது
 • மைண்ட் ஆஃப் ஆன் அர்ஹத், ஏ புத்த மதத்தில் மற்றும் ஒரு புத்தர்
 • நான்கு உண்மைகளின் தன்மை
 • கைவிடப்பட வேண்டிய துஹ்கா மற்றும் தோற்றம், நிறுத்தம் மற்றும் பின்பற்ற வேண்டிய பாதை
 • மாசுபட்டது உடல் மற்றும் மனம்
 • துன்பங்கள் மற்றும் மாசுபட்டவை "கர்மா விதிப்படி,
 • அறியாமை என்றால் என்ன?
 • துஹ்கா மற்றும் தோற்றத்தின் சோர்வு
 • உண்மையான பாதைகள் அறிவாற்றல் ஆகும்

சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயற்கை 03: நான்கு உண்மைகள் (பதிவிறக்க)

சிந்தனை புள்ளிகள்

 1. உங்கள் மனம் எப்படி தெளிவு மற்றும் விழிப்புணர்வின் தொடர்ச்சி என்று யோசித்து நேரத்தை செலவிடுங்கள். உங்கள் சொந்த மனம் எப்படி செயல்படுகிறது/செயல்படுகிறது என்பதைப் பற்றி சிந்தியுங்கள். கருத்தில் கொள்ளுங்கள்: உற்பத்தி செய்யப்படும் அனைத்தும் காரணங்களால் எழுகின்றன; எதுவும் காரணமின்றி எழ முடியாது. காரணங்கள் நிலையற்றவை; அவற்றின் முடிவு எழுவதற்கு அவை நிறுத்தப்பட வேண்டும். ஒரு காரணத்திற்கும் அதன் விளைவுக்கும் இடையே ஒற்றுமை உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட முடிவு காரணங்கள் மற்றும் காரணங்களிலிருந்து மட்டுமே எழ முடியும் நிலைமைகளை அதை உற்பத்தி செய்யும் திறன் கொண்டவை.
 2. சம்சாரம் என்றால் என்ன? ஐந்து மொத்தங்கள் என்ன, அவை சம்சாரத்துடன் எவ்வாறு தொடர்புபடுகின்றன?
 3. ஆரியர்களின் நான்கு உண்மைகள் யாவை? அவர்கள் ஏன் இப்படி அழைக்கப்படுகிறார்கள்?
 4. அறியாமையின் பாத்திரங்களை விளக்கவும் ஏங்கி உண்மையான துக்கத்தை ஏற்படுத்துவதில்?
வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.