திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது

போதனைகள் திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது, இங்கிலாந்து பதிப்பு ஒரு திறந்த இதயம் கொண்ட வாழ்க்கை, டென்மார்க் மற்றும் ஜெர்மனியில் கொடுக்கப்பட்டது.

தொடர்புடைய புத்தகங்கள்

தொடர்புடைய தொடர்

ஃபெண்டலிங் மையத்தின் போதனையில் மரியாதைக்குரிய சோட்ரானுடன் பின்வாங்குபவர்கள்.

திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது (டென்மார்க் 2016)

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் தொடர்ச்சியான போதனைகளின் ஒரு பகுதி திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வதை அடிப்படையாகக் கொண்டது: அன்றாட வாழ்வில் இரக்கத்தை வளர்ப்பது கோபன்ஹேகனில் உள்ள திபெட்டான்ஸ்க் புத்த மதத்திற்கான ஃபெண்டலிங்-மையத்தில் கொடுக்கப்பட்டது.

தொடரைப் பார்க்கவும்
திபெத் ஹவுஸ் பிராங்பேர்ட்டில் ஒரு தர்ம மாணவருக்கான புத்தகத்தில் வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் கையெழுத்திட்டார்.

திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது (ஜெர்மனி 2016)

திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வதற்கான போதனைகள்: அன்றாட வாழ்வில் இரக்கத்தை வளர்ப்பது பிராங்பேர்ட்டில் உள்ள திபெத் ஹவுஸ் ஜெர்மனியால் வழங்கப்படுகிறது.

தொடரைப் பார்க்கவும்

திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வதில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது

"திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது": ஒரு அறிமுகம்...

திறந்த இதயத்தைக் கொண்டிருப்பது என்பது நமது கண்ணோட்டத்தையும் உந்துதலையும் மாற்றுவதாகும். அது பிறரைப் பார்க்க வைக்கிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது

"திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது": பரந்த...

பௌத்த சிந்தனைகள் மற்றும் நுட்பங்கள் நமது இரக்கமுள்ள உந்துதலை எழுப்பி, நமது இதயப்பூர்வமான அபிலாஷைகளை கொண்டு வர...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஃபெண்டலிங் மையத்தின் போதனையில் மரியாதைக்குரிய சோட்ரானுடன் பின்வாங்குபவர்கள்.
திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது

மகிழ்ச்சியையும் மனநிறைவையும் வளர்ப்பது

குழப்பமான உணர்ச்சிகள் இல்லாத மனதில் இருந்து மகிழ்ச்சி வருகிறது. வெளிப்புற விஷயங்களிலிருந்து அல்ல. ஒரு…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஃபெண்டலிங் மையத்தின் போதனையில் மரியாதைக்குரிய சோட்ரானுடன் பின்வாங்குபவர்கள்.
திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது

மற்றவர்களிடம் நமது எதிர்பார்ப்புகளை ஆராய்தல்

மற்றவர்கள்-நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் மற்றும் சக பணியாளர்களின் யதார்த்தமான பார்வையுடன்-நாம் ஏமாற்றத்தையும் மோதலையும் தவிர்க்கலாம்,…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஃபெண்டலிங் மையத்தின் போதனையில் மரியாதைக்குரிய சோட்ரானுடன் பின்வாங்குபவர்கள்.
திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது

நமக்கு நாமே நட்பாக மாறுவது

சுய-ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம், நாம் நம்மை கருணை மற்றும் இரக்கத்துடன் நடத்தலாம், மேலும் நம்மிடம் இருப்பதைக் காணலாம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஃபெண்டலிங் மையத்தின் போதனையில் மரியாதைக்குரிய சோட்ரானுடன் பின்வாங்குபவர்கள்.
திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது

மூன்று வகையான உணர்ச்சிகள் மற்றும் அவற்றின் தாக்கம்

உளவியல் மற்றும் பௌத்தர்களிடமிருந்து அச்சுறுத்தல் அமைப்பு, இயக்கி அமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்பு…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது

திறந்த மனதுடன் மற்றவர்களுடன் இணைந்திருத்தல்

நம் இதயத்தைத் திறப்பதன் மூலம் நாம் மற்றவர்களுடன் அர்த்தமுள்ள மற்றும் ஆரோக்கியமான வழியில் இணைக்க முடியும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
திபெத் ஹவுஸ் பிராங்பேர்ட்டில் ஒரு தர்ம மாணவருக்கான புத்தகத்தில் வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் கையெழுத்திட்டார்.
திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது

உணர்ச்சிகளின் பௌத்த மற்றும் அறிவியல் பார்வைகளை ஒப்பிடுதல்

குழப்பமான உணர்ச்சிகளின் ஆதாரம், அவை எவ்வாறு பிரச்சனைகளை உண்டாக்குகின்றன என்பதற்கான இரண்டு கண்ணோட்டங்களைப் பாருங்கள்,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
திபெத் ஹவுஸ் பிராங்பேர்ட்டில் ஒரு தர்ம மாணவருக்கான புத்தகத்தில் வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் கையெழுத்திட்டார்.
திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது

நமது உணர்வுகள் நம் மனதை எவ்வாறு பாதிக்கிறது

உணர்ச்சிகள் மனதை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது, குழப்பமான உணர்ச்சிகள் மற்றும் நேர்மறை உணர்ச்சிகளுடன் செயல்பட உதவுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
திபெத் ஹவுஸ் பிராங்பேர்ட்டில் ஒரு தர்ம மாணவருக்கான புத்தகத்தில் வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் கையெழுத்திட்டார்.
திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது

கருணையை வளர்ப்பதற்கு தடைகளை கடக்க வேண்டும்

கருணையை வளர்ப்பதற்கும் வழிகளைப் பார்ப்பதற்கும் தடையாக இருக்கும் சுயநலத்தின் நான்கு குணங்களை அங்கீகரிப்பது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்