சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2008

வசனங்கள் 1-21 பற்றிய விளக்கம் 108 பெரிய கருணையைப் போற்றும் வசனங்கள்.

தொடர்புடைய தொடர்

மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.

இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள் (2006-11)

2006-2011 வரை க்ளவுட் மவுண்டன் ரிட்ரீட் சென்டர் மற்றும் ஸ்ரவஸ்தி அபே ஆகியவற்றில் சென்ரெஜிக் பின்வாங்கல்களின் போது பிக்ஷு லோப்சங் தயாங்கின் விலைமதிப்பற்ற கிரிஸ்டல் ஜெபமாலை என்று அழைக்கப்படும் நூற்றி எட்டு வசனங்களைப் போற்றும் போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

Chenrezig Weeklong Retreat 2008 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

சுயநலம் மற்றும் இரக்கம்

நம் மனதை எவ்வாறு நெருக்கமாக ஆராய்வது, எதற்குப் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 7-9

மூன்று வகையான இரக்கம் மற்றும் சுழற்சியின் இருப்பை ஒப்பிடுவதற்கு கிணற்றில் வாளியின் எடுத்துக்காட்டுகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 10-12

எவ்வளவு பெரிய இரக்கம் மூன்று நகைகளை தனித்துவமாகவும் அடைக்கலப் பொருட்களாகவும் ஆக்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 13-14

பயமும் கவலையும் எவ்வாறு சுயநலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் இரக்கத்தை எதிர் மருந்தாக நம்பியிருக்கிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 15-17

எவ்வளவு பெரிய இரக்க குணம் என்பது புத்தரின் போதனைகளை உருவாக்கும் மிக முக்கியமான குணம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 17-21

எப்படி, இரக்கத்தின் அடிப்படையில், நாம் ஞானமான முடிவுகளை எடுப்பது மற்றும் தர்மத்தின் மீதான நம்பிக்கையை மேம்படுத்துவது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்