மஞ்சுஸ்ரீ குளிர்கால ஓய்வு 2015

பின்வாங்கல் அமைப்பில் மஞ்சுஸ்ரீ பயிற்சியை எப்படி செய்வது.

Manjushri Winter Retreat 2015 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

மஞ்சுஸ்ரீ குளிர்கால ஓய்வு 2015

பின்வாங்குவது அரிது

பின்வாங்குவதற்கும், கைவிடுவதற்கும் ஆர்வம் மற்றும் வாய்ப்பைக் கொண்டிருப்பதன் அரிதான தன்மை மற்றும் விலைமதிப்பற்ற தன்மையைப் பாராட்டுகிறோம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீ குளிர்கால ஓய்வு 2015

பின்வாங்குதல் என்றால் என்ன?

பின்வாங்கலின் பொருள் சரியான வெளிப்புற சூழலைக் கண்டுபிடிப்பது அல்ல, ஆனால் பின்வாங்குவது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீ குளிர்கால ஓய்வு 2015

பின்வாங்குவதற்கான உந்துதல்

மகிழ்ச்சியான முயற்சியை வளர்ப்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் உதவும் ஒரு தர்ம உந்துதலை அமைப்பதன் முக்கியத்துவம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீ குளிர்கால ஓய்வு 2015

மஞ்சுஸ்ரீ பின்வாங்கலில் நுழைகிறது

மஞ்சுஸ்ரீ பயிற்சி பற்றிய போதனைகள் மற்றும் ஒரு மாத மஞ்சுஸ்ரீயுடன் ஒரு கேள்வி பதில் அமர்வு…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீ குளிர்கால ஓய்வு 2015

ஞானத்தை வளர்ப்பது

பின்வாங்கும்போது நமது தவறான பார்வைகளை எதிர்கொள்வதற்கான ஞானத்தை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பது பற்றிய ஆலோசனை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீ குளிர்கால ஓய்வு 2015

திஹ் என்றால் என்ன?

விதை அசைகளின் பொருள் மற்றும் நோக்கம் பற்றிய விளக்கம். எதைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மஞ்சுஸ்ரீ குளிர்கால ஓய்வு 2015

நான்கு மாராக்கள்

யமந்தகா அழிக்கும் நான்கு மாராக்களை விளக்குகிறது: துன்பங்கள், மாசுபட்ட மொத்தங்கள், மரணம் மற்றும் மகன்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்