நடுத்தர வழி தத்துவம்

திபெத்திய துறவிகள் மற்றும் மேற்கத்திய கல்வியாளர்கள் பௌத்த தத்துவத்தின் மையக் கருத்துக்கள் பற்றிய போதனைகள்.

தொடர்புடைய தொடர்

டாக்டர் கை நியூலேண்ட் தியான மண்டபத்தில் கற்பிக்கிறார்.

கை நியூலேண்டுடன் சம்பிரதாயமாக வெற்று கூட (2015)

டாக்டர் கை நியூலேண்ட், ஸ்வதந்திரிகா மற்றும் பிரசங்கிகா மத்யமகக் கருத்துக்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை விளக்குகிறார்.

தொடரைப் பார்க்கவும்
கெஷே தாதுல் நம்கியால் அடைக்கப்பட்ட யானையைப் பிடித்து கேமராவைப் பார்த்து புன்னகைக்கிறார்.

கெஷே டென்சின் சோட்ராக் (தாதுல் நம்கியால்) (2015-17) உடன் உருவகங்கள் மூலம் மதிமுக

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் வழங்கப்படும் மத்திய வழி தத்துவம் குறித்து கெஷே டென்சின் சோட்ராக் (தம்துல் நம்க்யால்) போதித்துள்ளார்.

தொடரைப் பார்க்கவும்
டாக்டர் கை நியூலேண்ட் மஞ்சுஸ்ரீ சாட்சாவை நடத்துகிறார்.

கை நியூலேண்டுடன் மதிமுகவின் வகைகள் (2011)

2011 இல் ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் வழங்கப்பட்ட திபெத்திய பௌத்தத்தின் வெவ்வேறு பள்ளிகளின்படி மத்யமகாவின் வகைகள் குறித்து டாக்டர் கை நியூலேண்டின் போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

அனைத்து இடுகைகளும் நடுத்தர வழி தத்துவம்

நடுத்தர வழி தத்துவம்

மதிமுக பார்வையை உணர்ந்து

நடுவழிப் பார்வையை உணர்ந்துகொள்வதன் மதிப்பு மற்றும் அதை எவ்வாறு தெளிவுபடுத்துவது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நடுத்தர வழி தத்துவம்

நாம் எப்படி இருக்கிறோம்?

யதார்த்தத்தின் இறுதிக் கண்ணோட்டம் மற்றும் மேற்கத்திய மருத்துவர்களின் கருத்துக்கள் இடையேயான உறவு…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நடுத்தர வழி தத்துவம்

வழக்கமான மற்றும் இறுதி போதிசிட்டா

போதிசிட்டாவை உருவாக்குவதற்கான இரண்டு முறைகள் மற்றும் முறை மற்றும் ஞானம் இரண்டையும் பயிற்சி செய்வதன் முக்கியத்துவம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நடுத்தர வழி தத்துவம்

நம்மையும் மற்றவர்களையும் விடுவித்தல்

சுழற்சி முறையில் இருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற உறுதி எப்படி போதிசிட்டாவின் தலைமுறைக்கு வழிவகுக்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நடுத்தர வழி தத்துவம்

சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்ற உறுதி

சுழற்சி இருப்பு மற்றும் படிகளில் இருந்து விடுபடுவதற்கான உறுதியை உருவாக்குவதன் முக்கியத்துவம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நடுத்தர வழி தத்துவம்

சுழற்சி முறையில் நமது நிலைமை

சம்சாரத்தில் நமது நிலைமையை அங்கீகரிப்பது நடுத்தர வழி தத்துவத்தைப் படிப்பதற்கான அடித்தளம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நடுத்தர வழி தத்துவம்

தர்மத்தை முழுமையாக கடைபிடித்தல்

தர்மத்தை நன்கு கடைப்பிடிப்பது மற்றும் ஆன்மீக பொருள்முதல்வாதத்தை தவிர்ப்பது பற்றிய நடைமுறை ஆலோசனை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நடுத்தர வழி தத்துவம்

வெறுமையின் பயனற்ற தன்மை

பௌத்த தத்துவத்தில் அவற்றின் குறிப்பிட்ட சூழலில் வெறுமை பற்றிய முரண்பாடான அறிக்கைகளை ஆராய்தல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நடுத்தர வழி தத்துவம்

கலந்துரையாடல்: வெறுமை, நெறிமுறை நடத்தை மற்றும் நினைவாற்றல்

கேஷே தாதுல் நம்கியால் சுய-மற்றும்-வெறுமை பற்றிய கேள்விகளுக்கு, மற்றும் கலவையற்ற நிகழ்வுகள் பற்றிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்