பௌத்த ட்ரீடிஸ் பாட்காஸ்ட் படிக்கவும்

Apple Podcasts, Google Podcasts அல்லது TuneIn ரேடியோவில் டியூன் செய்யவும்.

பாட்காஸ்ட்

இந்த போதனைகளை கேளுங்கள் ஆப்பிள் பாட்கேஸ்ட்ஸ்கூகிள் பாட்கேஸ்ட்ஸ், அல்லது TuneIn வானொலி.

பௌத்த சமயப் பாடங்களில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

சுயநலத்தின் தவறுகள்

சுயநலம் எப்படி நம் வாழ்வில் பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது, மற்றும் சுய பரிமாற்றத்தின் உண்மையான முறை மற்றும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

உடலுடன் இணைந்த ஆபத்து

உடலுடனான பற்றுதல் எவ்வாறு தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் நெறிமுறையற்ற செயல்களுக்கு வழிவகுக்கும்

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

பிறர் நலனை இயற்றுதல்

தன்னையும் பிறரையும் எவ்வாறு பரிமாறிக் கொள்வது என்பதை விளக்கும் சாந்திதேவாவின் வசனங்கள் பற்றிய வர்ணனை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

ஒரு போதிசத்துவரின் பணிவு

மற்றவர்களின் துன்பங்களைப் போக்குவதில் ஒரு போதிசத்துவரின் மகிழ்ச்சி மற்றும் பணிவு ஆகியவற்றை வளர்ப்பது பற்றிய வசனங்களுக்கு விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

நான் ஏன் என்னைப் பாதுகாக்கிறேன், மற்றவர்களை அல்ல?

சுயநல மனப்பான்மைக்கு அப்பால் செல்ல பகுத்தறிவைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் மகிழ்ச்சி மற்றும் துன்பத்தைப் பற்றி அக்கறை செலுத்துதல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

பிரார்த்தனை என்றால் என்ன?

புத்த மதத்தில் பிரார்த்தனையின் தன்மை மற்றும் மற்றவர்களின் கருணையை அங்கீகரிப்பது பற்றிய விவாதம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்