மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

வெவ்வேறு தத்துவக் கோட்பாடு பள்ளிகளின்படி போதிசத்வா பாதைகள் மற்றும் மைதானங்களின் விளக்கங்கள்.

தொடர்புடைய தொடர்

பிரசங்கிகா மத்யமகா (2011-12) படி மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

பரிபூரண வாகனத்தின் மைதானம் மற்றும் பாதைகளின் சுருக்கமான விளக்கக்காட்சி பற்றிய போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்
ஒரு சிறிய ஏரியுடன் கூடிய பச்சை புல்வெளி.

யோகாசார ஸ்வதந்திரிகா மத்யமகாவின் (2006) படி மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

ஆகஸ்ட் 2006 இல் ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் காந்தன் திரிபா ரின்போச்சே வழங்கிய யோகாசார ஸ்வதந்திரிகா மத்யமகா பள்ளியின் படி போதிசத்துவ பாதைகள் மற்றும் அடிப்படைகள் பற்றிய போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

மைதானங்கள் மற்றும் பாதைகளில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

காண்டன் திரிபா லோப்சாங் டென்சின் ரின்போச்சே கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

பெரிய அளவிலான பயிற்சியாளர்கள்

இந்த விலைமதிப்பற்ற மனித மறுபிறப்பை பெரிய அளவிலான பயிற்சியாளர்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
காண்டன் திரிபா லோப்சாங் டென்சின் ரின்போச்சே கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

குவிப்பு மற்றும் தயாரிப்பின் பாதைகள்

மூன்று வாகனங்களுக்கு ஏற்ப தனித்துவமான பாதைகள் மற்றும் போதிச்சிட்டாவை வளர்ப்பதன் முக்கியத்துவம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
காண்டன் திரிபா லோப்சாங் டென்சின் ரின்போச்சே கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

போதிசத்வா மைதானம்

கைவிடுதல் மற்றும் பயிற்சியின் பொருள்களின் அடிப்படையில் 10 அடிப்படைகள், மற்றும் எப்படி போதிசத்துவர்கள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
காண்டன் திரிபா லோப்சாங் டென்சின் ரின்போச்சே கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

புத்தர்

10 மைதானங்கள் அல்லது பூமிகள் வழியாக ஒருவர் எப்படி முன்னேறுகிறார், எப்படி புத்தர்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

ஆன்மீக பயிற்சியாளரின் மூன்று நிலைகள்

ஆன்மீக பயிற்சியாளர்களின் மூன்று நிலைகளைப் பற்றிய ஒரு பார்வை மற்றும் அவர்களின் முக்கிய பயிற்சிகளை எவ்வாறு வளர்ப்பது ...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

அடிப்படை மற்றும் உலகளாவிய வாகனங்கள்

அடிப்படை மற்றும் உலகளாவிய வாகனங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் மற்றும் ரூட் உரைக்கான பின்னணி.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

ஆசிரியரின் அறிமுகம் பற்றிய கருத்து

ஆசிரியரின் மரியாதை மற்றும் உரையின் அறிமுகம் பற்றிய விளக்கம். தர்ம நடைமுறை என்றால் என்ன மற்றும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

நடு வழிப் பார்வையின் விளக்கம்

நாகார்ஜுனாவின் அறிமுக வசனத்தில் விளக்கப்பட்ட நான்கு மடங்கு மறுப்பைப் பயன்படுத்தி நடுத்தர வழி பார்வையை ஆய்வு செய்தல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

அடிப்படை வாகன மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

கேட்பவரின் அடிப்படைகள் மற்றும் பாதைகள் பற்றிய விளக்கம், இதில் என்னென்ன துன்பங்கள் அல்லது தடைகள் தேவை...

இடுகையைப் பார்க்கவும்