தர்ம கவிதை

துன்பங்களோடு உழைத்து மனதை மாற்றும் கவிதைகள்.

தர்ம கவிதையில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

ட்ரோன்சலும் ஒரு துறவியும் ஒரு பனி புல்வெளியில் கைகளை விரித்து சிரித்தனர்.
தர்ம கவிதை

நான்கு ஸ்தாபனங்களில் பின்வாங்கிய பின் பிரதிபலிப்புகள்...

நினைவாற்றலின் நான்கு ஸ்தாபனங்கள் பற்றிய போதனைகளால் ஈர்க்கப்பட்ட கவிதைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தர்ம கவிதை

நான் பிரச்சனைகளை விரும்புகிறேன்

சரிசெய்ய வேண்டிய விஷயங்களின் பட்டியலை உருவாக்குதல் (மற்றவர்களில்). இங்குதான் மகிழ்ச்சி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்டீபன் வெளியே தியான தோரணையில் அமர்ந்து, தர்ம புத்தகம் படித்துக் கொண்டிருந்தான்.
தர்ம கவிதை

தெளிவு, நம்பிக்கை மற்றும் தைரியம்

குழப்பம், சுய சந்தேகம் மற்றும் பயம் போன்ற துன்பங்களுக்கு எதிரான தடுப்பு மருந்துகள் நம்மைத் தடுத்து நிறுத்துகின்றன…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
உதய சூரியனுக்கு முன்னால் கைகளை நீட்டியபடி இருக்கும் தேவதையின் சிலை.
தர்ம கவிதை

விடியலின் வீரன்

மாணவர் நடுத்தர வழியைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன் ஒளி மற்றும் இருளின் பாதைகளை முயற்சிக்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு குழந்தையின் முகத்தை மூடுவது.
தர்ம கவிதை

மனித கதை

ஒவ்வொரு நபரின் தனிப்பட்ட பயணத்திலும் சவால்கள் மற்றும் சிரமங்கள் உள்ளன, அவை தைரியத்துடன் சந்தித்தால், ஏற்படுத்தும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு பாறையின் மேல் நின்று கடலைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த மனிதன்.
தர்ம கவிதை

யதார்த்தத்திற்குத் திரும்பு: அன்பு மற்றும் வெறுப்பு

முரண்பாடான உணர்வுகள் அதே சிறைக்கு, அறியாமை சிறைக்கு வழிவகுக்கும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பின்னணியில் குளத்துடன் தரையில் வெளியே ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் வாள்.
தர்ம கவிதை

மனித மற்றும் ஆவியின் கவிதைகள்

நமது நேரத்தையும் சக்தியையும் உச்சநிலைகளுக்கு இடையே நகர்த்தும்போது, ​​நம்மால் அடியெடுத்து வைக்க முடியாது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கருப்பு பின்னணிக்கு எதிராக இரண்டு நீளமான, வெள்ளை, குறுகிய வடிவங்களின் சுருக்கம்.
தர்ம கவிதை

இருமையின் பெரும் மாயை

வெகுமதி மற்றும் பயங்கரவாதத்தின் உச்சநிலை வெறும் மாயைகள். ஒரு கவிதையில், ஒரு மாணவர் ஆய்வு செய்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
முதியவரும் சிறு குழந்தையும் கைகளைப் பிடித்துக் கொண்டு சிரித்தனர்.
தர்ம கவிதை

குருஷிமி

குருஷிமி என்றால் துன்பம் அல்லது கஷ்டம். பிறருடைய துன்பத்தை அறிந்துகொள்வதன் மூலம் அவர்களின் உண்மைகளை நாம் புரிந்துகொள்கிறோம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பின்னணியில் மலைகளுடன் கூடிய பெரிய நீர்நிலை.
தர்ம கவிதை

பூமி மற்றும் நீர்

ஒரு மாணவர் நம் உணர்ச்சிகளை ஒப்புக்கொள்வதன் மதிப்பைப் பற்றி எழுதுகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இடதுபுறத்தில் நெருப்பு மற்றும் வலதுபுறத்தில் பனியுடன் இணைந்த படம்.
தர்ம கவிதை

நெருப்பு மற்றும் பனி

குழப்பத்தால் சூழப்பட்ட நம் வாழ்க்கை இன்னும் அன்பிற்கு வடிவம் கொடுக்க முடியும். ஒரு மாணவர் கருதுகிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இரண்டு ஆண்கள் கட்டிப்பிடிக்கிறார்கள்.
தர்ம கவிதை

பத்திரங்கள்

தர்மத்தின் ஒரு இளம் மாணவர் நம் உறவுகளின் தன்மையை ஒருவருக்கொருவர் கருதுகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்