ஏழு-புள்ளி மனப் பயிற்சி

பற்றிய போதனைகள் ஏழு-புள்ளி மனப் பயிற்சி 12 ஆம் நூற்றாண்டின் திபெத்திய மாஸ்டர் கெஷே செகாவா, சிந்தனை மாற்றத்தின் ஆரம்பகால நூல்களில் ஒன்று (லோஜோங்) கற்பித்தல் வகை.

தொடர்புடைய தொடர்

கைகளை உயர்த்தி வெயிலில் சிரிக்கும் மைத்ரேய புத்தரின் சிலை.

சூரியனின் கதிர்களைப் போல மனப் பயிற்சி (2008-10)

செப்டம்பர் 2008 மற்றும் ஜூலை 2010 க்கு இடையில் ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் கொடுக்கப்பட்ட கேஷே செகாவாவின் செவன்-பாயின்ட் மைண்ட் பயிற்சி பற்றிய நம்-கா பெல்லின் வர்ணனையின் விளக்கம்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

மதிப்பிற்குரிய சங்கே காத்ரோவுடன் ஏழு-புள்ளி மனப் பயிற்சி (2020)

2020 இல் சிங்கப்பூரில் உள்ள அமிதாபா புத்த மையத்தால் ஆன்லைனில் தொகுத்து வழங்கப்பட்ட வணக்கத்திற்குரிய சாங்யே காத்ரோவால் வழங்கப்பட்ட கெஷே செகாவாவின் ஏழு-புள்ளி மனப் பயிற்சி பற்றிய போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

ஏழு-புள்ளி மனப் பயிற்சியில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

ஏழு-புள்ளி மனப் பயிற்சி

உரைக்கு அறிமுகம்

சிந்தனை-பயிற்சி போதனைகளின் நோக்கம் மற்றும் தோற்றம். உரைக்கு ஒரு அறிமுகம் மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஏழு-புள்ளி மனப் பயிற்சி

மன பயிற்சியின் நன்மைகள்

சுயநலமே எல்லாப் பிரச்சனைகளுக்கும் மோதல்களுக்கும் மூலகாரணம். அது நமது உண்மையான எதிரி, இல்லை...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஏழு-புள்ளி மனப் பயிற்சி

ஆறு ஆயத்த நடைமுறைகள்

உடலையும் மனதையும் தயார்படுத்துவதற்கும், சாதகமான நிலையை உருவாக்குவதற்கும் செய்ய வேண்டிய ஆறு நடைமுறைகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கைகளை உயர்த்தி வெயிலில் சிரிக்கும் மைத்ரேய புத்தரின் சிலை.
ஏழு-புள்ளி மனப் பயிற்சி

மன பயிற்சி நடைமுறைகளின் பரம்பரை

கெவின் கான்லின் "சிந்தனை மாற்றத்தின் எட்டு வசனங்கள்" மற்றும் டோங்லென் தியானம் பற்றி விவாதிக்கிறார்

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஏழு-புள்ளி மனப் பயிற்சி

விலைமதிப்பற்ற மனித வாழ்வின் அபூர்வம்

விலைமதிப்பற்ற மனித வாழ்க்கைக்கான காரணங்கள் மற்றும் நிலைமைகளை உருவாக்குவதற்கான அபூர்வம் பற்றிய விவாதம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஏழு-புள்ளி மனப் பயிற்சி

ஒன்பது புள்ளி மரண தியானத்தின் அறிமுகம்

ஒன்பது புள்ளிகள் கொண்ட மரண தியானத்திற்கு ஒரு அறிமுகம். மூன்று புள்ளிகள் கொண்ட இரண்டு தொகுப்புகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஏழு-புள்ளி மனப் பயிற்சி

மரணத்தைப் பற்றி சிந்திக்கிறது

மரணத்தைப் பற்றி சிந்திப்பது நமது நண்பர்கள், நமது உடைமைகள் மற்றும் நமது உடலுடன் ஆரோக்கியமான உறவை ஏற்படுத்த உதவுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஏழு-புள்ளி மனப் பயிற்சி

நம் வாழ்வையும் மரணத்தையும் வடிவமைத்தவர்

கர்மாவைப் பற்றிய புரிதல், நம் வாழ்க்கையை எப்படி வாழத் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் என்பதை மாற்றுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஏழு-புள்ளி மனப் பயிற்சி

கர்மாவின் நான்கு புள்ளி சிந்தனை

பூர்வாங்க அல்லது ஆயத்த நடைமுறைகளின் பல வகைகள் மற்றும் நோக்கங்கள். சிந்தனையில் நான்கு புள்ளிகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்