சூரியனின் கதிர்களைப் போல மனப் பயிற்சி

சிந்தனைப் பயிற்சியை பாதையின் நிலைகளுடன் இணைக்கும் "செவன்-பாயின்ட் மைண்ட் பயிற்சி" பற்றிய நம்கா பெல்லின் வர்ணனை பற்றிய போதனைகள்.

ரூட் உரை

சூரியனின் கதிர்களைப் போல மனப் பயிற்சி திபெத்திய படைப்புகள் மற்றும் ஆவணக் காப்பகங்களின் நூலகத்தால் வெளியிடப்பட்ட நாம்-கா பெல் எழுதியது மின்புத்தகமாக கிடைக்கிறது. Google Play இங்கே.

சூரியனின் கதிர்கள் போன்ற மனப் பயிற்சியில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

சூரியனின் கதிர்களைப் போல மனப் பயிற்சி

உரைக்கு அறிமுகம்

சிந்தனை-பயிற்சி போதனைகளின் நோக்கம் மற்றும் தோற்றம். உரைக்கு ஒரு அறிமுகம் மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சூரியனின் கதிர்களைப் போல மனப் பயிற்சி

மன பயிற்சியின் நன்மைகள்

சுயநலமே எல்லாப் பிரச்சனைகளுக்கும் மோதல்களுக்கும் மூலகாரணம். அது நமது உண்மையான எதிரி, இல்லை...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சூரியனின் கதிர்களைப் போல மனப் பயிற்சி

ஆறு ஆயத்த நடைமுறைகள்

உடலையும் மனதையும் தயார்படுத்துவதற்கும், சாதகமான நிலையை உருவாக்குவதற்கும் செய்ய வேண்டிய ஆறு நடைமுறைகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கைகளை உயர்த்தி வெயிலில் சிரிக்கும் மைத்ரேய புத்தரின் சிலை.
சூரியனின் கதிர்களைப் போல மனப் பயிற்சி

மன பயிற்சி நடைமுறைகளின் பரம்பரை

கெவின் கான்லின் "சிந்தனை மாற்றத்தின் எட்டு வசனங்கள்" மற்றும் டோங்லென் தியானம் பற்றி விவாதிக்கிறார்

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சூரியனின் கதிர்களைப் போல மனப் பயிற்சி

விலைமதிப்பற்ற மனித வாழ்வின் அபூர்வம்

விலைமதிப்பற்ற மனித வாழ்க்கைக்கான காரணங்கள் மற்றும் நிலைமைகளை உருவாக்குவதற்கான அபூர்வம் பற்றிய விவாதம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சூரியனின் கதிர்களைப் போல மனப் பயிற்சி

ஒன்பது புள்ளி மரண தியானத்தின் அறிமுகம்

ஒன்பது புள்ளிகள் கொண்ட மரண தியானத்திற்கு ஒரு அறிமுகம். மூன்று புள்ளிகள் கொண்ட இரண்டு தொகுப்புகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சூரியனின் கதிர்களைப் போல மனப் பயிற்சி

மரணத்தைப் பற்றி சிந்திக்கிறது

மரணத்தைப் பற்றி சிந்திப்பது நமது நண்பர்கள், நமது உடைமைகள் மற்றும் நமது உடலுடன் ஆரோக்கியமான உறவை ஏற்படுத்த உதவுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சூரியனின் கதிர்களைப் போல மனப் பயிற்சி

கர்மாவின் நான்கு புள்ளி சிந்தனை

பூர்வாங்க அல்லது ஆயத்த நடைமுறைகளின் பல வகைகள் மற்றும் நோக்கங்கள். சிந்தனையில் நான்கு புள்ளிகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்