சமூகத்தில் வாழ்வது

துறவு சமூக வாழ்க்கை எவ்வாறு கட்டளைகளில் வாழ்வதை ஆதரிக்கிறது மற்றும் பிற நன்மைகளைத் தருகிறது.

உப

ஸ்ரவஸ்தி அபே துறவிகள் மற்றும் சாதாரண நண்பர்கள் உணவு வழங்கும் விழாவின் போது ஒருவருக்கொருவர் வணங்குகிறார்கள்.

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் வாழ்க்கை

ஸ்ரவஸ்தி அபே ஏன், எப்படி மேற்கில் மூன்று ஆபரணங்களின் செழிப்பை ஆதரிக்க நிறுவப்பட்டது.

வகையைப் பார்க்கவும்
புதிய கன்னியாஸ்திரிகளின் வரிசை வருடாந்த துறவறத்தில் நுழைவதற்காக ஒரு குச்சியைப் பெற மண்டியிட்டது.

துறவற சடங்குகள்

துறவிகளுக்கு புத்தர் பரிந்துரைத்த அத்தியாவசிய சடங்குகளை ஸ்ரவஸ்தி அபே எவ்வாறு நடத்துகிறார்.

வகையைப் பார்க்கவும்

தொடர்புடைய புத்தகங்கள்

சிறப்புத் தொடர்

இத்தாலியின் போமியாவில் உள்ள லாமா சோங்காபா நிறுவனத்தில் துறவிகளுடன் கூடிய மரியாதைக்குரிய துப்டன் சோட்ரான்.

துறவு போதனைகள் (இத்தாலி 2017)

இத்தாலியின் போமியாவில் உள்ள இஸ்டிடுடோ லாமா சோங் காபாவில் துறவிகளுக்கு வழங்கப்படும் போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

லிவிங் இன் கம்யூனிட்டியில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

சமூகத்தில் வாழ்வது

புத்தர் ஒரு சாதாரண பெண்ணாக இருந்தால் என்ன செய்வது?

ஹாம்பர்க் தர்மா கல்லூரியில் இருந்து வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரானின் தனிப்பட்ட நடைமுறை, துறவு வாழ்க்கை மற்றும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சமூகத்தில் வாழ்வது

பௌத்த நடைமுறை மற்றும் சமூக வாழ்க்கை

சாதாரண வாழ்க்கை, துறவு வாழ்க்கை மற்றும் சமூக வாழ்க்கை பற்றிய கேள்விகள் தர்ம நடைமுறை மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அபே லைப்ரரியில் உள்ள சிக்ஸமான்கள் குழு வட்ட மேசையில் தங்கள் கட்டளைகளைப் படிக்கிறது.
சமூகத்தில் வாழ்வது

சமூகத்தில் வாழ்வதன் நன்மைகள்

வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் ஒரு துறவியுடன் முழு அர்ச்சனை எடுப்பதன் அர்த்தம் பற்றி பேசுகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் கன்னியாஸ்திரிகள் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை கட்டளைகளை ஒப்புக்கொள்கிறார்கள்.
துறவற சடங்குகள்

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் போசாதா

போசாதா எனப்படும் சடங்கின் விளக்கம், இதன் போது துறவிகள் சுத்திகரித்து மீட்டெடுக்கிறார்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபே சமூகத்தின் புகைப்படத்துடன் ஒரு மேடைக்குப் பின்னால் நிற்கும் மரியாதைக்குரியவர்.
சமூகத்தில் வாழ்வது

ஆறு இசைவுகள்: வாழ்வதற்கான களத்தை அமைத்தல்...

நிலைமைகளுடன் ஆன்மீக சமூகத்தை உருவாக்க மக்கள் ஒன்றிணைவதற்கு ஆறு இணக்கங்கள் உதவுகின்றன…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
லிவிங் வினயா இன் வெஸ்ட் திட்டத்தில் பங்கேற்பாளர்களின் குழு புகைப்படம்.
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் வாழ்க்கை

அமெரிக்காவில் வசிக்கும் வினயா

இதில் பங்கேற்ற கன்னியாஸ்திரி ஒருவர் எழுதிய மேற்கில் உள்ள பிக்ஷுனி சங்கை பற்றிய ஒரு தாள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் வாழ்க்கை

ஒரு மடத்தின் நோக்கம்

மடாலய வாழ்க்கையின் அமைப்பு நமது மாற்றத்திற்கு உதவும் வழிகள் பற்றிய விவாதம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துறவிகளின் ஒரு பெரிய குழு புகைப்படத்திற்கு போஸ் கொடுக்கிறது.
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் வாழ்க்கை

தர்மத்தின் மூலம் உலகிற்கு நன்மை செய்தல்

திபெத்திய கன்னியாஸ்திரிகளுடன் ஸ்ரவஸ்தி அபே மற்றும் துறவற வாழ்க்கை எவ்வாறு ஈடுபட்டுள்ளது என்பது பற்றிய பேச்சு...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
புனித சோட்ரான் ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்து, ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு கற்பிக்கிறார்.
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் வாழ்க்கை

உள்நாட்டு வடமேற்கில் உள்ள புத்த மடாலயங்கள்

ஸ்ரவஸ்தி அபே எப்படி கிராமப்புற வாஷிங்டனில் ஒரு வீட்டைக் கண்டுபிடித்தார் மற்றும் ஒரு பௌத்தரின் நோக்கம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்