சென்ரெஜிக் குளிர்கால பின்வாங்கல் 2006-07

சென்ரெசிக்கை எப்படி தியானிப்பது மற்றும் போதிசிட்டா மற்றும் வெறுமை பற்றிய நமது புரிதலை ஆழப்படுத்துவது.

தொடர்புடைய தொடர்

சூரிய ஒளி காடுகளின் ஸ்கைலைட்டை உடைத்து, கீழே உள்ள ஃபெர்ன்களை ஒளிரச் செய்கிறது.

சுத்திகரிக்கப்பட்ட தங்கத்தின் எசன்ஸ் (2007-08)

மூன்றாவது தலாய் லாமாவின் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தங்கத்தின் சாரம் பற்றிய போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

2006-07 இல் Chenrezig Winter Retreat இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

சோனம் கியாட்சோ மூன்றாவது தலாய் லாமா
சென்ரெஜிக் குளிர்கால பின்வாங்கல் 2006-07

சுத்திகரிக்கப்பட்ட தங்கத்தின் சாரம்

தியானத்தின் லாம்ரிம் பாரம்பரியம் பற்றிய ஒரு கட்டுரை, இது "நிலைகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பனியால் மூடப்பட்ட மரத்தின் கீழ் குவான் யின் கல் சிலை.
சென்ரெஜிக் குளிர்கால பின்வாங்கல் 2006-07

சென்ரெசிக் பின்வாங்கலுக்கான உந்துதல்

நமது உந்துதல் எவ்வாறு நம் மனதை சென்ரெசிக்குடன் பின்வாங்கத் தயார்படுத்துகிறது, இதன் வெளிப்பாடாகும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பனியால் மூடப்பட்ட மரத்தின் கீழ் குவான் யின் கல் சிலை.
சென்ரெஜிக் குளிர்கால பின்வாங்கல் 2006-07

வெறுமை பற்றிய தியானத்திற்கு எதிர்ப்பு

பின்வாங்கலின் போது எதிர்ப்பு மற்றும் பூர்த்தி செய்யப்படாத எதிர்பார்ப்புகளுடன் எவ்வாறு வேலை செய்வது. நாம் எப்படி நெருக்கமாக உணர்கிறோம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பனியால் மூடப்பட்ட மரத்தின் கீழ் குவான் யின் கல் சிலை.
சென்ரெஜிக் குளிர்கால பின்வாங்கல் 2006-07

சென்ரெசிக் மீது ஈர்ப்பை வளர்த்தல்

காட்சிப்படுத்தலின் நோக்கம். ஒரே நேரத்தில் மந்திரத்தை எவ்வாறு காட்சிப்படுத்துவது மற்றும் உச்சரிப்பது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பனியால் மூடப்பட்ட மரத்தின் கீழ் குவான் யின் கல் சிலை.
சென்ரெஜிக் குளிர்கால பின்வாங்கல் 2006-07

சிந்தனைப் பயிற்சியின் நோக்கம்

புத்தர்களுடன் நாம் எவ்வாறு நட்பைப் பெறுவது மற்றும் நிச்சயமற்ற காலங்களை எவ்வாறு கையாள்வது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பனியால் மூடப்பட்ட மரத்தின் கீழ் குவான் யின் கல் சிலை.
சென்ரெஜிக் குளிர்கால பின்வாங்கல் 2006-07

தியானத்தை சுவாரஸ்யமாக வைத்திருப்பது எப்படி

துன்பங்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன, தெளிவு மற்றும் விழிப்புணர்வின் பொருள், விவரித்தல் போன்ற தலைப்புகளில் கலந்துரையாடல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பனியால் மூடப்பட்ட மரத்தின் கீழ் குவான் யின் கல் சிலை.
சென்ரெஜிக் குளிர்கால பின்வாங்கல் 2006-07

அடிப்படை நன்மை

புத்தர் இயல்புக்கும் அடிப்படை நன்மைக்கும் இடையிலான உறவு, இரக்கத்தைக் காட்ட பல்வேறு வழிகள் மற்றும் எப்படி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பனியால் மூடப்பட்ட மரத்தின் கீழ் குவான் யின் கல் சிலை.
சென்ரெஜிக் குளிர்கால பின்வாங்கல் 2006-07

அடையாளங்களை உருவாக்குதல்

நமது கருத்தாக்கங்கள் நமது யதார்த்தத்தை எவ்வாறு உருவாக்குகின்றன; தனிப்பட்ட அடையாளத்தில் தொங்கிக்கொண்டிருப்பது நம்மை எவ்வாறு பாதிக்கிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பனியால் மூடப்பட்ட மரத்தின் கீழ் குவான் யின் கல் சிலை.
சென்ரெஜிக் குளிர்கால பின்வாங்கல் 2006-07

"நான்" ஐத் தேடுகிறது

"நான்" மற்றும் வழக்கமான "நான்" உலகில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைத் தேடுகிறது. எப்படி…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பனியால் மூடப்பட்ட மரத்தின் கீழ் குவான் யின் கல் சிலை.
சென்ரெஜிக் குளிர்கால பின்வாங்கல் 2006-07

வெறுமையின் தியானம்

மற்றவர்கள் நம்மைப் பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதற்கான பற்றுதலை எவ்வாறு கையாள்வது; கருணை தியானம் மற்றும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பனியால் மூடப்பட்ட மரத்தின் கீழ் குவான் யின் கல் சிலை.
சென்ரெஜிக் குளிர்கால பின்வாங்கல் 2006-07

போதிசத்வா நடைமுறைகள்

ஒரு போதிசத்துவரின் மனம்; மரணம் மற்றும் நிலையற்ற தன்மையை தியானிப்பதன் நோக்கம்; அறிவாற்றலின் பங்கு...

இடுகையைப் பார்க்கவும்