வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

நீண்ட பின்வாங்கல் அமைப்பில் வஜ்ரசத்வா பயிற்சியை எப்படி செய்வது.

வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

ஒரு உள்ளடக்கம் மற்றும் ஒழுக்கமான பின்வாங்கல் மனம்

பின்வாங்கும் நேரத்தைப் பயன்படுத்தி, நமது நடத்தையைப் பார்த்து ஆரோக்கியமான வழியை உருவாக்குதல். தி…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

பின்வாங்குபவர்களின் ஆரம்ப அனுபவங்கள்

பல்வேறு மன நிலைகள் மற்றும் அமைதியற்ற ஆற்றல் மூலம் செயல்படுவது, நாம் நகரும் வழியை மாற்றுவது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

துவக்கம் மற்றும் தியானம் பற்றிய கேள்விகள்

லாமா ஜோபாவிடமிருந்து வஜ்ரசத்வ தீட்சையைப் பெற்றதில் மகிழ்ச்சி. தியானத்தின் பல்வேறு அம்சங்களை தெளிவுபடுத்துதல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

சம்சாரிச் சிறைக்கு எதிராக உடல் சிறை

உணவுக்கு மனதின் எதிர்வினையைப் பார்க்கிறது. இணைப்பைப் பார்ப்பது, அது நம்மை எங்கு அழைத்துச் செல்கிறது என்பதைப் பார்ப்பது. ஆய்வு செய்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

சுத்திகரிப்பு மற்றும் பேச்சுவார்த்தை அல்லாதவை

சுத்திகரிக்கப்படுவதை தெளிவுபடுத்துதல். முடிவுகளை எடுக்க நாம் பயன்படுத்தும் அளவுகோல்கள்: எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமானவை...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

மகிழ்ச்சி மற்றும் மகிழ்ச்சி

நம்மை உண்மையாக நேசிப்பது என்றால் என்ன என்பது பற்றிய பகுப்பாய்வு. மகிழ்ச்சி என்றால் என்ன?

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

பின்வாங்குபவர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில்

சுயநலமின்மை பற்றிய கேள்விகளுக்கு வழிகாட்டுதல். மூன்று நகைகளுடன் தஞ்சம் புகும் கருத்தை விளக்குதல். மரணத்தின் போது,…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

பின்வாங்கலுக்குப் பிறகு வாழ்க்கை

உண்மையற்ற உலகத்திற்கு மெதுவாக திரும்பிச் செல்வதற்கான அறிவுரை, மீண்டும் கொண்டு வந்து நல்ல பழக்கங்களைத் தொடருங்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

பின்வாங்கலுக்குப் பிறகு விளக்கம்

மூன்று வாகனங்கள், அடைக்கலத்தின் உண்மையான பொருள்கள் மற்றும் ஒவ்வொன்றுடன் நாம் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறோம் என்பதை விளக்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்