சுயத்தைப் பற்றிய மூன்று கேள்விகள்

02 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்த இயல்பு

புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட தொடர்ச்சியான போதனைகளின் (பின்வாங்கல் மற்றும் வெள்ளி) ஒரு பகுதி சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்த இயல்பு, மூன்றாவது தொகுதி ஞானம் மற்றும் கருணை நூலகம் புனித தலாய் லாமா மற்றும் வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரான் ஆகியோரின் தொடர்.

 • சுயம் இருக்கிறதா?
 • வெவ்வேறு மதங்கள் மற்றும் அவற்றின் காட்சிகள்
 • நிலைத்திருக்கும் சுய உணர்வைக் கொண்டிருத்தல்
 • இல்லை நிரந்தர, ஒற்றையாட்சி, சுதந்திரமான சுயம்
 • சார்ந்து வெறுமனே நியமிக்கப்பட்டது உடல் மற்றும் மனம்
 • சுயத்திற்கு ஆரம்பம் உண்டா?
 • உடல், மனமும் பிரபஞ்சமும் அவற்றின் சொந்த கணிசமான காரணத்தைக் கொண்டுள்ளன
 • ஒரு விளைவு ஒரு காரணத்திலிருந்து வருகிறது கூட்டுறவு நிலைமைகள்
 • ஒரு விளைவு ஏற்படுவதற்கு காரணம் நிறுத்தப்பட வேண்டும்
 • விளைவு காரணத்துடன் ஒத்துப்போகிறது

சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயற்கை 02: தன்னைப் பற்றிய மூன்று கேள்விகள் (பதிவிறக்க)

சிந்தனை புள்ளிகள்

 1. ஒவ்வொரு நம்பிக்கைக்கும் நான்கு உண்மைகளின் பதிப்பு உள்ளது. உங்களுக்குத் தெரிந்த நான்கு உண்மைகளின் மாற்றுப் பதிப்புகளைப் படிக்கவும். புத்த பதிப்பு எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுகிறது? ஒற்றுமைகள் என்ன? வேறுபாடுகள்?
 2. மழலையர் பள்ளியில் இருந்தபோதும் இன்றும் நான் பற்றிய உங்கள் உணர்வை ஆராயுங்கள். அந்த சுயம் எப்படி தோன்றுகிறது?
 3. பௌத்தர்களாகிய நாம் அதே தத்துவங்களையோ அல்லது குடியானவர்களையோ நம்பாவிட்டாலும் பிற மதங்களை மதிப்பதன் காரணம் என்ன?
 4. "சுயத்திற்கு ஒரு ஆரம்பம் உள்ளதா?" என்ற கேள்விக்கு ஒரு பௌத்த பயிற்சியாளர் எவ்வாறு பதிலளிக்க முடியும்? உங்கள் பதிலில் எழும் சார்பின் பல்வேறு அம்சங்களைப் பயன்படுத்தவும்.
 5. நீங்கள் ஒரு காரணமாக இருப்பது போல் உணர்கிறீர்களா நிகழ்வுகள்? ஏன் அல்லது ஏன் இல்லை? உங்கள் உடல் மற்றும் மனம் காரணங்கள் மற்றும் காரணமாக உள்ளது நிலைமைகளை. இந்த விழிப்புணர்விலிருந்து உங்கள் மனதில் என்ன அவதானிப்பை ஏற்படுத்துகிறீர்கள்?
வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.