மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

பௌத்த உளவியலின் படி நல்லொழுக்க மற்றும் அறமற்ற மன நிலைகளின் விளக்கக்காட்சி.

தொடர்புடைய தொடர்

இரண்டு மஞ்சள் டூலிப்ஸ் திறப்பு.

மகிழ்ச்சி பின்வாங்குவதற்கான காரணங்களை உருவாக்குதல் (சிங்கப்பூர் 2014)

பௌத்த ஃபெலோஷிப் ஏற்பாடு செய்து, போ மிங் ட்சே கோவிலில் நடத்தப்பட்ட இரண்டு நாள் ஓய்வின் போது கொடுக்கப்பட்ட போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்
மதிப்பிற்குரிய சங்கே காத்ரோ லைவ்ஸ்ட்ரீம் பேனருடன் உங்கள் மனதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

மதிப்பிற்குரிய சங்கே காத்ரோவுடன் உங்கள் மனதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் (2021)

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோவின் புத்த உளவியல் அறிமுகம். மனம் என்றால் என்ன, உணர்தல் மற்றும் கருத்தரித்தல், விழிப்புணர்வு வகைகள் மற்றும் மன காரணிகள் போன்ற தலைப்புகளை பாடநெறி ஆராய்கிறது.

தொடரைப் பார்க்கவும்
ஒரு கன்னியாஸ்திரி ஒரு ஏரியின் விளிம்பில் ஒரு அற்புதமான தெளிவான நீல வானத்தைப் பிரதிபலிக்கிறார்.

மனம் மற்றும் மன காரணிகள் (1995-96)

சியாட்டிலில் உள்ள தர்ம நட்பு அறக்கட்டளையில் புத்த உளவியல் பற்றிய போதனைகள் வழங்கப்படுகின்றன.

தொடரைப் பார்க்கவும்
காட்டுக்குள் செல்லும் புல்வெளியில் ஒரு பாதை.

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோவின் மனம் மற்றும் மனக் காரணிகள் (2019)

2019 இல் பௌத்த பகுத்தறிவு மற்றும் விவாதத்தின் போது கொடுக்கப்பட்ட புத்த உளவியல் மற்றும் மன காரணிகளின் கண்ணோட்டம்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

மனம் மற்றும் மன காரணிகளில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

துன்பங்கள் எவ்வாறு வெளிப்படுகின்றன

துன்பங்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன மற்றும் அவற்றை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு நமக்கு ஏன் சமநிலை தேவை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

இருபது இரண்டாம் நிலை துன்பங்கள்

இருபது இரண்டாம் நிலை துன்பங்கள் மற்றும் மாற்று மருந்துகளைப் பயன்படுத்துதல் பற்றிய ஒரு போதனை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

துன்பங்கள் நம்மை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன

ஒரு துன்பத்தின் வரையறை, அவற்றை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது மற்றும் பத்து மூல துன்பங்கள், விரிவாக…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

துன்பங்களைப் பற்றிய மேற்கோள்கள்

முழு பௌத்த பாதையும் பல்வேறு தர்ம ஆசிரியர்களின் மேற்கோள்களுடன் துன்பங்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு வரைபடமாக்கப்பட்டது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

துன்பத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு பௌத்த பாதையை வரைபடமாக்குதல்...

துன்பங்கள் மற்றும் பௌத்த பாதை எவ்வாறு துன்பங்களை நீக்குவதை உள்ளடக்குகிறது என்பது பற்றிய வேதங்களிலிருந்து மேற்கோள்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மதிப்பிற்குரிய சங்கே காத்ரோ லைவ்ஸ்ட்ரீம் பேனருடன் உங்கள் மனதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

உங்கள் மனதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்: ஆறு மூல துன்பங்கள்

மீதமுள்ள ஐந்து அடிப்படைத் துன்பங்களுக்கு அர்த்தம் மற்றும் மாற்று மருந்துகளின் விளக்கம்: கோபம், ஆணவம், அறியாமை,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மதிப்பிற்குரிய சங்கே காத்ரோ லைவ்ஸ்ட்ரீம் பேனருடன் உங்கள் மனதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

உங்கள் மனதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்: எங்கும் நிறைந்த மன காரணிகள்

முக்கிய மனம் மற்றும் மன காரணிகளால் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் ஒற்றுமைகள் மற்றும் ஐந்து எங்கும் நிறைந்த மன காரணிகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்