சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2010

அறியாமை மற்றும் கோபத்தை வெல்வது, மற்றும் வசனங்கள் 43-76 இல் வர்ணனை 108 பெரிய கருணையைப் போற்றும் வசனங்கள்.

தொடர்புடைய தொடர்

மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.

இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள் (2006-11)

2006-2011 வரை க்ளவுட் மவுண்டன் ரிட்ரீட் சென்டர் மற்றும் ஸ்ரவஸ்தி அபே ஆகியவற்றில் சென்ரெஜிக் பின்வாங்கல்களின் போது பிக்ஷு லோப்சங் தயாங்கின் விலைமதிப்பற்ற கிரிஸ்டல் ஜெபமாலை எனப்படும் நூற்றி எட்டு வசனங்களைப் புகழ்ந்து பாடுகிறது.

தொடரைப் பார்க்கவும்
ஆயிரம் ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக்கின் படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்.

சென்ரெசிக் சாதனா டீச்சிங்ஸ் (2010)

2010 இல் ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சென்ரெசிக் ரிட்ரீட்டில் வழங்கப்பட்ட சென்ரெசிக் பயிற்சி பற்றிய போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

Chenrezig Weeklong Retreat 2010 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 43-46

நம் பெற்றோர் காட்டும் கருணையைப் பற்றி எப்படிச் சிந்திப்பது மற்றும் அதன் அடிப்படையில், எப்படி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 48-52

நாம் எவ்வாறு போதனைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் பாத்திரங்களாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் நமது புரிதலை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 52-53

நமது வாழ்க்கையைப் பற்றிய புரிதலை வளர்த்து, நீண்ட காலப் பலன்களைத் தரும் முடிவுகளை எடுப்பது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 54-56

சுயத்திற்குப் பதிலாக மற்றவர்களைப் போற்றுவதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் நம் மனம் எப்படி உணர்கிறது என்பதை ஆராய்வது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஆயிரம் ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக்கின் படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்.
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2010

மூன்று வகையான துக்கா மற்றும் காரணங்கள்

அறியாமை எவ்வாறு நமது துன்பங்களுக்கும், சுழற்சி முறையில் வாழ்வதற்கும் மூலகாரணமாக இருக்கிறது என்பதற்கான போதனைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 57-62

ஒருவரின் சொந்த எண்ணங்களையும் மனதையும் மாற்றுவதன் மூலம் ஒருவர் எவ்வாறு ஞானத்தை அடைய முடியும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 63-70

சிறந்த மறுபிறப்பு மற்றும் அறிவொளியை நோக்கி முன்னேற உணர்வுள்ள உயிரினங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய இரக்கம் உதவுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்