தனிப்பட்ட அடையாளத்தின் பார்வை

21 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்த இயல்பு

புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட தொடர்ச்சியான போதனைகளின் (பின்வாங்கல் மற்றும் வெள்ளி) ஒரு பகுதி சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்த இயல்பு, மூன்றாவது தொகுதி ஞானம் மற்றும் கருணை நூலகம் புனித தலாய் லாமா மற்றும் வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரான் ஆகியோரின் தொடர்.

 • ஐந்து முக்கிய தவறு காட்சிகள்
 • தவறான பகுப்பாய்விலிருந்து தவறான ஊகங்கள் அல்லது முடிவுகள்
 • நான் அல்லது என்னுடையது என மொத்தங்களை ஒரு தன்னிறைவு கணிசமாகப் புரிந்துகொள்வது
 • பெயரளவில் இருக்கும் நான் அல்லது என்னுடையது இயல்பாகவே இருப்பதைப் புரிந்துகொள்வது
 • பிடிபட்ட பொருள் தொடர்பாக தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட்டது
 • கரடுமுரடான பிடிப்பு மற்றும் நுட்பமான பிடிப்பு
 • தன்னைப் பற்றிக்கொள்ளுதல் நிகழ்வுகள் மற்றும் நபர்கள்
 • நான் மற்றும் என்னுடையது பற்றி புரிந்துகொள்வது மற்றும் அது எப்படி பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது என்பது பற்றிய விளக்கம்
 • 20 பொய் காட்சிகள் தனிப்பட்ட அடையாளத்தின் பார்வையின் காரணமாக எழுகிறது
 • 4 பொய்யைப் புரிந்துகொள்வதற்கான ஒப்புமைகள் காட்சிகள் தொடர்பாக உடல்

சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயற்கை 21: ஒரு தனிப்பட்ட அடையாளத்தின் பார்வை (பதிவிறக்க)

சிந்தனை புள்ளிகள்

 1. எங்களுடையது எப்படி துன்பகரமான பார்வைகள் சதி கோட்பாடுகள் போல?
 2. தனிப்பட்ட அடையாளத்தின் பார்வையை உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் விளக்குங்கள். இந்த பார்வை ஏன் துன்பகரமானது? சமூகம் இதை எப்படி ஊக்குவிக்கிறது துன்பகரமான பார்வை?
 3. சம்சாரத்தின் உருவாக்கம் மற்றும் அதில் நமது பொறுப்பு பற்றி சிந்திப்பது ஏன் அறியாமையை வெல்லும் ஆற்றலைக் கொடுக்கும்?
 4. நம்மையும் மற்றவர்களையும் தனிப்பட்ட அடையாளமாக வைத்திருப்பது அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்மை எவ்வாறு பாதிக்கிறது? நம்மையும் பிறரையும் நாம் எப்படிப் பார்க்கிறோம் என்பதை இது எவ்வாறு திசை திருப்புகிறது? நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தீங்கு விளைவிக்க இது எவ்வாறு நம்மை வழிநடத்துகிறது?
 5. எதையாவது "என்னுடையது" என்று பார்ப்பது, அதனுடன் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் விதத்தை எவ்வாறு மாற்றுகிறது என்பதைக் கவனியுங்கள் (அதாவது என் உடல், எனது யோசனைகள், எனது கார்…” இந்த “என்னுடையது” என்ற எண்ணம் எப்படி உலகில், சமூகத்தில் மற்றும் உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையில் பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது? உங்கள் சொந்த அனுபவத்திலிருந்து உதாரணங்களை உருவாக்கவும்.
வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.