சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2009

அன்பு, இரக்கம் மற்றும் சமநிலையை வளர்ப்பது மற்றும் வசனங்கள் 1-41 பற்றிய விளக்கம் 108 பெரிய கருணையைப் போற்றும் வசனங்கள்.

தொடர்புடைய தொடர்

மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.

இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள் (2006-11)

2006-2011 வரை க்ளவுட் மவுண்டன் ரிட்ரீட் சென்டர் மற்றும் ஸ்ரவஸ்தி அபே ஆகியவற்றில் சென்ரெஜிக் பின்வாங்கல்களின் போது பிக்ஷு லோப்சங் தயாங்கின் விலைமதிப்பற்ற கிரிஸ்டல் ஜெபமாலை எனப்படும் நூற்றி எட்டு வசனங்களைப் புகழ்ந்து பாடுகிறது.

தொடரைப் பார்க்கவும்
நான்கு ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக் அப்ளிகேவின் தங்கா.

சென்ரெசிக் சாதனா டீச்சிங்ஸ் (2009)

2009 இல் ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சென்ரெசிக் ரிட்ரீட்டில் வழங்கப்பட்ட சென்ரெசிக் பயிற்சி பற்றிய போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

Chenrezig Weeklong Retreat 2009 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

நான்கு ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக் அப்ளிகேவின் தங்கா.
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2009

விஷயங்கள் சார்ந்து உள்ளன

சுயத்தின் இயல்பைப் புரிந்துகொள்வதற்கான போதனைகள் மற்றும் நமது மனப்பான்மைகள் எப்படி ஒன்றும் இல்லை...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 15-19

புத்தர், தர்மம் மற்றும் சங்கத்தின் முக்கிய குணம் எவ்வளவு பெரிய கருணை அவர்களை உருவாக்குகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 20-26

மனதை எப்படி மாற்றுவதும், பாதிக்கப்பட்ட மனப்பான்மைகளை வெல்வதும் தான் தர்ம நடைமுறையின் சாராம்சம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக் அப்ளிகேவின் தங்கா.
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2009

அன்பையும் இரக்கத்தையும் வளர்த்தல்

துன்பகரமான உணர்ச்சிகள் எழுவதற்கு இடமளிக்காமல் நாம் தியானம் செய்யும்போது சமநிலையை எவ்வாறு பராமரிப்பது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 27-34

போதிசத்தவர்கள், மிகுந்த இரக்கத்தின் காரணமாக, உணர்வுள்ள மனிதர்களுக்கு எவ்வாறு தொடர்ந்து வேலை செய்கிறார்கள்,

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக் அப்ளிகேவின் தங்கா.
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2009

அமைதி மற்றும் அன்பான இரக்கம்

வெவ்வேறு பின்னணியில் இருப்பவர்களிடம் திறந்த மனதுடன் இருப்பதன் மூலம் நமது பழக்கமான இன்னல்களை சமாளிப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 35-41

உடலின் மீது நமக்கு எவ்வளவு பற்றுதல் இருந்தாலும், நாம் உருவாக்கும் கர்மாவில் மட்டுமே...

இடுகையைப் பார்க்கவும்