వీడియో

ఇవి ఈ వెబ్‌సైట్‌లో వీడియోతో కూడిన తాజా కథనాలు, కానీ మీరు మా YouTube ఛానెల్‌లో మరిన్ని ఇటీవలి వీడియోలను కనుగొనవచ్చు. ప్రతి వారం లైవ్ వీడియోలో ధర్మాన్ని బోధిస్తున్న పూజ్యుడు థబ్టెన్ చోడ్రాన్ కూడా చూడండి.

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.
బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

వచనం 14-1: చక్రీయ ఉనికి యొక్క జైలు

స్వేచ్ఛగా ఉండాలనే సంకల్పం, జీవులకు ప్రయోజనం చేకూర్చడానికి మరియు వారిని విముక్తి చేయడానికి జ్ఞానోదయం కోసం ఆకాంక్ష, జ్ఞానం…

పోస్ట్ చూడండి
ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.
బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

శ్లోకం 13: సమాధి యొక్క పోషణ

లోతైన సమాధి మనస్సు మరియు శరీరాన్ని పోషిస్తుంది, గొప్ప ధ్యానులు ధ్యానంలో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి వీలు కల్పిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.
బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

శ్లోకం 12: జ్ఞానం యొక్క అమృతం

మేము మార్గం వెంట అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు వివిధ రకాల జ్ఞానం. జ్ఞానం యొక్క సారూప్యతలు ...

పోస్ట్ చూడండి
ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.
బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

వచనం 10-3: శూన్యత గురించి ధ్యానం

బాధలను అణచివేయడంలో వివిధ స్థాయిలు, వస్తువును తప్పించడం నుండి, సమాధిని అభివృద్ధి చేయడం వరకు మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

స్వీయ దర్యాప్తు

చంద్రకీర్తి యొక్క ఏడు పాయింట్లను ఉపయోగించి అంతిమ ఉనికిని పరిశోధించడం ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.
బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

శ్లోకం 10-2: అపవిత్రతలను ఎదుర్కోవడం

అపవిత్రతలను, ముఖ్యంగా బాధలను ఎదుర్కోవడానికి వివిధ మార్గాలు. ప్రాముఖ్యత మాత్రమే కాదు…

పోస్ట్ చూడండి
ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.
బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

శ్లోకం 10-1: అభిరుచులకు ఇంధనం

బాధలను మనం అజ్ఞానంతో ఎలా గ్రహిస్తాము, మనం ఎలా అతిశయోక్తి చేస్తున్నామో గుర్తించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2008

విజయవంతమైన జీవితం

మేము సామాజిక ప్రమాణాల ప్రకారం జీవించడం నేర్పించాము, అయినప్పటికీ మనం జీవించాలా వద్దా అని పరిశీలించాలి…

పోస్ట్ చూడండి
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

ఉనికి యొక్క అంతిమ రీతి

అంతిమ ఉనికిని పరిశోధించడానికి చంద్రకీర్తి యొక్క ఏడు అంశాల ద్వారా స్వాభావిక ఉనికిని పరిశోధించడం.

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2008

ధర్మం యొక్క నిజమైన ప్రయోజనం

ధర్మం యొక్క అసలు ఉద్దేశ్యం ప్రశ్నించడం, విచారించడం, అర్ధమైన వాటిని ఆచరణలో పెట్టడం...

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2008

నిర్ణయాలు తీసుకోవడం

యువతకు ఉద్దేశించిన ఈ చర్చ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మరియు ఉత్సుకతను కలిగి ఉండటంపై దృష్టి పెడుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి