చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2006

యొక్క 1-9 శ్లోకాలపై కరుణ మరియు వ్యాఖ్యానాన్ని ఎలా ధ్యానించాలి 108 శ్లోకాలు గొప్ప కరుణను స్తుతిస్తాయి.

సంబంధిత సిరీస్

చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.

108 వెర్సెస్ ఆన్ కంపాషన్ (2006-11)

2006-2011 వరకు క్లౌడ్ మౌంటైన్ రిట్రీట్ సెంటర్ మరియు శ్రావస్తి అబ్బే వద్ద చెన్‌రెజిగ్ రిట్రీట్‌ల సమయంలో భిక్షు లోబ్‌సాంగ్ తయాంగ్ రాసిన ఎ ప్రెషియస్ క్రిస్టల్ రోసరీ అని పిలువబడే నూట ఎనిమిది శ్లోకాలపై బోధించారు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

Chenrezig వీక్‌లాంగ్ రిట్రీట్ 2006లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: శ్లోకాలు 1-6

సాధనకు ఎంత గొప్ప కరుణ ప్రధానమైనది మరియు పూర్తి స్థాయిలో అభ్యాసకులకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: 7వ శ్లోకం

మన బాధలను లోతుగా చూడటం మరియు వాటిని అధిగమించడానికి ప్రేరణను పెంపొందించుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యత…

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

చక్రీయ ఉనికిపై మార్గదర్శక ధ్యానం

వివిధ కారణాల వల్ల మనకు కలిగే బాధలను పరిశీలించడం ద్వారా స్వేచ్ఛగా ఉండాలనే ఆకాంక్షను అభివృద్ధి చేయడం…

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

కరుణను పెంపొందించే పద్ధతులు

కరుణను పెంపొందించుకోవడం కోసం మన మనస్సును మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించడం నుండి ఇతరులను ఆదరించేలా మార్చే సాంకేతికతలు.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

ఇతరుల దయపై చర్చ

అనేక కారకాలు మరియు సంరక్షణ యొక్క ప్రాముఖ్యత కారణంగా మనం స్వీయంపై ఎలా దృష్టి కేంద్రీకరిస్తాము అనే దానిపై చర్చ…

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: 8వ శ్లోకం

అశాశ్వతాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేది మనం యొక్క నిజమైన స్వభావాన్ని వీక్షించడానికి మరియు దీర్ఘకాలం అభివృద్ధి చెందడానికి ఎలా సహాయపడుతుంది...

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: 9వ శ్లోకం

అంతర్లీనంగా ఉనికిలో లేని వాటిని చూడటం మరియు మనం ఎలా వ్యవహరిస్తామో మార్చడం ద్వారా కరుణను సృష్టించడం…

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

విషయాలు ఎలా ఉన్నాయి

విషయాలు ఎలా ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవడం అనేది బాధలు లేకుండా వ్యవహరించడానికి మరియు కరుణను పెంపొందించడానికి మనకు స్వేచ్ఛను అందిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

మూడు రకాల కరుణలను ధ్యానించడం

వినడం, ఆలోచించడం మరియు ధ్యానం చేయడం ద్వారా మనం ఎలా ఉంటామో మరియు అనుభూతి చెందే వరకు కొనసాగించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత…

పోస్ట్ చూడండి