వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2014

మూడు రోజుల తిరోగమనం పదునైన ఆయుధాల చక్రం ఆస్ట్రేలియాలోని చెన్‌రిజిగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో.

సంబంధిత పుస్తకాలు

వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2014లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

రెండు చెట్ల సిల్హౌట్‌ల మధ్య గులాబీ రంగు సూర్యాస్తమయం ఆకాశం.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2014

అజ్ఞానం మరియు కర్మ

"నేను చేయాలి" అనే మనస్సుని ఎలా మార్చుకోవాలి మరియు మన కర్మను పొందే బదులు అంగీకరించాలి...

పోస్ట్ చూడండి
రెండు చెట్ల సిల్హౌట్‌ల మధ్య గులాబీ రంగు సూర్యాస్తమయం ఆకాశం.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2014

క్షమాపణ మరియు క్షమించడం

క్షమాపణ యొక్క అర్థం, మన కోపాన్ని ఎలా వదిలించుకోవాలి మరియు బాధాకరమైనదిగా మార్చడం ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
రెండు చెట్ల సిల్హౌట్‌ల మధ్య గులాబీ రంగు సూర్యాస్తమయం ఆకాశం.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2014

సాధన ద్వారా అలవాట్లను మార్చుకోవడం

పదే పదే సాధన చేయడం ద్వారా మన అలవాట్లను మార్చుకోవడం ద్వారా, మనం చాలా అసహ్యకరమైన పరిస్థితులను ఇలా మార్చుకోవచ్చు...

పోస్ట్ చూడండి
రెండు చెట్ల సిల్హౌట్‌ల మధ్య గులాబీ రంగు సూర్యాస్తమయం ఆకాశం.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2014

మూడు విషాలు

ఇతరులతో మన సంబంధాలలో స్వీయ-గ్రహణ అజ్ఞానం, కోపం మరియు అనుబంధం పాత్ర.

పోస్ట్ చూడండి
రెండు చెట్ల సిల్హౌట్‌ల మధ్య గులాబీ రంగు సూర్యాస్తమయం ఆకాశం.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2014

స్పష్టమైన కమ్యూనికేషన్‌ను పెంపొందించడం

కఠినమైన లేదా దయలేని ప్రసంగం కోసం మా ప్రేరణలను పరిశీలించడం, విభిన్న అలవాట్లను పెంపొందించే మార్గాలను చూడటం...

పోస్ట్ చూడండి
రెండు చెట్ల సిల్హౌట్‌ల మధ్య గులాబీ రంగు సూర్యాస్తమయం ఆకాశం.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2014

సానుకూల అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం

మన అలవాటైన ప్రతిచర్యలు మరియు మానసిక స్థితిగతులను ఎలా మార్చుకోవాలో మరియు ఎలా పరస్పర చర్య చేయాలో నేర్చుకోవడం...

పోస్ట్ చూడండి
రెండు చెట్ల సిల్హౌట్‌ల మధ్య గులాబీ రంగు సూర్యాస్తమయం ఆకాశం.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2014

సమస్థితిని అభివృద్ధి చేయడం

ఏది నిరోధిస్తుందో మరియు ఏది సమస్థితిని అభివృద్ధి చేయడానికి మాకు సహాయపడుతుంది. మన అవసరాలు చూసుకుంటూ...

పోస్ట్ చూడండి
రెండు చెట్ల సిల్హౌట్‌ల మధ్య గులాబీ రంగు సూర్యాస్తమయం ఆకాశం.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2014

ఇతరులతో పనిచేసేటప్పుడు ఆలోచన శిక్షణ

సమానత్వాన్ని పెంపొందించుకోవడం మరియు అలా చేయడానికి అడ్డంకులను అధిగమించడంపై ఆలోచనలు.

పోస్ట్ చూడండి