సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2005

బుద్ధుని జీవిత కథ, సంఘ చరిత్ర మరియు సన్యాసుల సూత్రాలు మరియు సమాజ జీవితం యొక్క విలువ.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడంలో అన్ని పోస్ట్‌లు 2005

ఉపదేశాలు తీసుకుంటూ నమస్కరిస్తున్నాను.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2005

సన్యాస జీవితం

ఆర్డినేషన్ తీసుకోవడం సులభం, దానిని ఉంచడం కష్టం. ఇది ధర్మం కోసం ఉద్దేశించబడింది.

పోస్ట్ చూడండి
బుద్ధుని మొదటి ఉపన్యాసం మరియు ఐదుగురు శిష్యుల పెయింటింగ్.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2005

సూత్రాలు మరియు వాటి నేపథ్యం

ఉపదేశాలు తీసుకోవడం, గురువును బుద్ధునిగా చూడడం మరియు సామాన్య సాధకుల మధ్య మర్యాదలు,...

పోస్ట్ చూడండి
థాయ్ ప్రాక్టీషనర్ అరచేతులను కలిపి మోకరిల్లుతున్నాడు.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2005

సూత్రాల ప్రాముఖ్యత

నియమాలను పాటించడం ప్రతికూల చర్యల నుండి మనలను రక్షిస్తుంది మరియు జ్ఞానాన్ని పెంపొందించేలా చేస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
సంఘ రోడ్డులో నడుస్తోంది.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2005

సంఘ చరిత్రాత్మక పరిణామం

ధర్మ సాధన అంటే స్వీయ అంగీకారం మరియు సౌలభ్యంతో సమతుల్య మానవునిగా ఉండటమే కాకుండా...

పోస్ట్ చూడండి
చైత్యాల దగ్గర ధ్యానం చేస్తున్న సన్యాసి రాతి శిల్పం.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2005

సంఘ అభివృద్ధి

ప్రపంచంలో ఉండే మన మార్గాలను మన మానసిక స్థితికి సంబంధించి మరియు ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
Ven. చోగ్కీ వెన్‌ని వింటున్నాడు. చోడ్రాన్ ధర్మ ప్రసంగం ఇవ్వండి.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2005

సన్యాసుల జీవితానికి అవసరమైన అంశాలు

ఆర్డినేషన్ యొక్క హృదయం మన మనస్సును ప్రతికూల చర్యల నుండి దూరంగా నడిపించడం మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
నిర్మాణంలో నడుస్తున్న బర్మీస్ సన్యాసినులు.
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2005

సింప్లిసిటీ

ఆశించిన దీర్ఘకాలిక ఫలితాలు మరియు వాటిని సాధించడానికి ఇప్పుడు చేయవలసిన చర్యలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం. గుణాలు…

పోస్ట్ చూడండి