వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

దుఃఖం, సంసారం నుండి విముక్తి పొందాలనే సంకల్పం మరియు సంసారం మరియు మోక్షానికి ఆధారమైన మనస్సు.

YouTubeలో ప్రత్యక్షంగా చూడండి

శుక్రవారం సాయంత్రం పసిఫిక్ టైమ్‌లో సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రత్యక్ష బోధనల కోసం ట్యూన్ చేయండి ఇక్కడ YouTube. గమనిక: గీషే దాదుల్ నంగ్యాల్ ప్రస్తుతం టెక్స్ట్ యొక్క సమీక్షకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు.

సంబంధిత పుస్తకాలు

సంబంధిత సిరీస్

సంసార నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం కోసం ప్రత్యక్ష ప్రసార చిత్రం.

సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం (2021–ప్రస్తుతం)

ది లైబ్రరీ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ కంపాషన్ వాల్యూమ్ త్రీపై కొనసాగుతున్న బోధనలు, మన ప్రస్తుత పరిస్థితి మరియు మన అత్యున్నత సామర్థ్యాలపై ఆయన పవిత్రత దలైలామాతో కలిసి రచించారు. పసిఫిక్ టైమ్‌లో శుక్రవారం సాయంత్రం 6 గంటలకు ఇక్కడ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయండి.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావంలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

బుద్ధి జీవులు ఇప్పటికే బుద్ధులుగా ఉన్నారా?

బుద్ధి జీవులు ఇప్పటికే బుద్ధులుగా ఉన్నారా మరియు తంత్రం ప్రకారం బుద్ధ స్వభావాన్ని కవర్ చేస్తున్నారా అని వివరిస్తూ,...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

బుద్ధ స్వభావాన్ని మార్చడం మరియు సహజంగా కట్టుబడి ఉండటం

సహజంగా కట్టుబడి ఉండే బుద్ధ స్వభావం మరియు బుద్ధ స్వభావాన్ని మార్చడం అనే అర్థాన్ని వివరిస్తూ, విభాగం నుండి...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

బుద్ధ స్వభావం యొక్క సమీక్ష

విభిన్న సిద్ధాంత వ్యవస్థల ప్రకారం బుద్ధ స్వభావాన్ని వివరిస్తూ, విభాగాలను సమీక్షిస్తూ “ఆర్య ప్రవృత్తి ప్రకారం...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

పాలీ సంప్రదాయంలో మనస్సు యొక్క సంభావ్యత

13వ అధ్యాయం ప్రారంభించి, "బుద్ధ ప్రకృతి", విభాగం నుండి మనస్సు యొక్క సామర్థ్యాన్ని కవర్ చేస్తుంది, "...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

శూన్యత యొక్క స్వచ్ఛత

బాధాకరమైన మనస్సు యొక్క శూన్యతను మరియు శుద్ధి చేయబడిన మనస్సు యొక్క శూన్యతను వివరిస్తూ, విభాగాన్ని సమీక్షించడం,...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

అద్భుతమైన లక్షణాలను పెంపొందించడం

అద్భుతమైన లక్షణాలను పెంపొందించే మూడు అంశాలను వివరిస్తూ, విభాగాలను సమీక్షిస్తూ, "అద్భుతమైనది...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

విముక్తికి సంభావ్యత

మనస్సుకు సంబంధించిన అస్పష్టతలను మరియు విముక్తికి కారకాలను వివరిస్తూ, విభాగాలను సమీక్షిస్తూ, "ది మైండ్స్...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

మార్గంలో సూక్ష్మమైన స్పష్టమైన కాంతి మనస్సును ఉపయోగించడం

తంత్రం సూక్ష్మమైన మనస్సు-గాలిని ఎలా వ్యక్తపరుస్తుందో వివరిస్తుంది మరియు యోగ్యత మరియు జ్ఞానాన్ని కూడగట్టుకోవడానికి దానిని ఉపయోగిస్తుంది...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

బాధలు మరియు శుద్దీకరణ యొక్క శక్తి

సూత్రం మరియు తంత్రం ప్రకారం మనస్సు యొక్క సూక్ష్మ స్థాయిలను వివరిస్తూ, విభాగాన్ని పూర్తి చేస్తూ, "...

పోస్ట్ చూడండి