వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

దుఃఖం, సంసారం నుండి విముక్తి పొందాలనే సంకల్పం మరియు సంసారం మరియు మోక్షానికి ఆధారమైన మనస్సు.

YouTubeలో ప్రత్యక్షంగా చూడండి

శుక్రవారం సాయంత్రం పసిఫిక్ టైమ్‌లో సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రత్యక్ష బోధనల కోసం ట్యూన్ చేయండి ఇక్కడ YouTube. గమనిక: గీషే దాదుల్ నంగ్యాల్ ప్రస్తుతం టెక్స్ట్ యొక్క సమీక్షకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు.

సంబంధిత పుస్తకాలు

సంబంధిత సిరీస్

సంసార నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం కోసం ప్రత్యక్ష ప్రసార చిత్రం.

సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం (2021–ప్రస్తుతం)

ది లైబ్రరీ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ కంపాషన్ వాల్యూమ్ త్రీపై కొనసాగుతున్న బోధనలు, మన ప్రస్తుత పరిస్థితి మరియు మన అత్యున్నత సామర్థ్యాలపై ఆయన పవిత్రత దలైలామాతో కలిసి రచించారు. పసిఫిక్ టైమ్‌లో శుక్రవారం సాయంత్రం 6 గంటలకు ఇక్కడ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయండి.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావంలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

కారణ స్వచ్చమైన కాంతి మనస్సు

మనస్సు యొక్క స్పష్టమైన మరియు జ్ఞాన స్వభావాన్ని మరియు సహజమైన స్పష్టమైన కాంతి మనస్సును వివరిస్తూ, కవర్ చేస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

ఏదీ తీసివేయబడదు

అంతరాయం లేని మార్గం విముక్తి మార్గానికి ఎలా దారితీస్తుందో వివరిస్తూ, బుద్ధ స్వభావాన్ని మార్చడం మరియు మూడవది...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

మురికిలో బంగారం లాంటిది

అధ్యాయంలో “తథాగతగర్భ యొక్క తొమ్మిది సారూప్యాలు” విభాగం నుండి మూడవ మరియు నాల్గవ సారూప్యాలను వివరిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

తథాగతగర్భకు తొమ్మిది పోలికలు

13వ అధ్యాయంలో "తథాగతగర్భకు తొమ్మిది సారూప్యతలు" అనే విభాగం నుండి మొదటి రెండు సారూప్యాలను వివరిస్తూ,...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

బుద్ధి జీవులు ఇప్పటికే బుద్ధులుగా ఉన్నారా?

బుద్ధి జీవులు ఇప్పటికే బుద్ధులుగా ఉన్నారా మరియు తంత్రం ప్రకారం బుద్ధ స్వభావాన్ని కవర్ చేస్తున్నారా అని వివరిస్తూ,...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

బుద్ధ స్వభావాన్ని మార్చడం మరియు సహజంగా కట్టుబడి ఉండటం

సహజంగా కట్టుబడి ఉండే బుద్ధ స్వభావం మరియు బుద్ధ స్వభావాన్ని మార్చడం అనే అర్థాన్ని వివరిస్తూ, విభాగం నుండి...

పోస్ట్ చూడండి