వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

దుఃఖం, సంసారం నుండి విముక్తి పొందాలనే సంకల్పం మరియు సంసారం మరియు మోక్షానికి ఆధారమైన మనస్సు.

ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడండి

శుక్రవారం సాయంత్రం పసిఫిక్ టైమ్‌లో సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రత్యక్ష బోధనల కోసం ట్యూన్ చేయండి Vimeo ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఇక్కడ. గమనిక: ఈ వారపు బోధనలు ప్రస్తుతం హోల్డ్‌లో ఉన్నాయి. అవి పునఃప్రారంభించబడిన తర్వాత మేము మిమ్మల్ని అప్‌డేట్ చేస్తాము. 

సంబంధిత పుస్తకాలు

సంబంధిత సిరీస్

సంసార నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం కోసం ప్రత్యక్ష ప్రసార చిత్రం.

సంసార నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం (2021–ప్రస్తుతం)

ది లైబ్రరీ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ కంపాషన్ వాల్యూమ్ త్రీపై కొనసాగుతున్న బోధనలు, మన ప్రస్తుత పరిస్థితి మరియు మన అత్యున్నత సామర్థ్యాలపై ఆయన పవిత్రత దలైలామాతో కలిసి రచించారు. పసిఫిక్ టైమ్‌లో శుక్రవారం సాయంత్రం 6 గంటలకు ఇక్కడ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయండి.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావంలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

అద్భుతమైన లక్షణాలను పెంపొందించుకోవచ్చు

విభాగంలో అపరిమితంగా మనస్సు యొక్క అద్భుతమైన లక్షణాలను పెంపొందించడం ఎలా సాధ్యమో వివరిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

అద్భుతమైన లక్షణాలను అపరిమితంగా పెంపొందించుకోవచ్చు

మనస్సు యొక్క స్పష్టమైన మరియు జ్ఞాన స్వభావాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి స్థిరమైన ప్రాతిపదికగా వివరిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

మనస్సు యొక్క స్వభావం

మనస్సు యొక్క స్వభావం ఎలా కలుషితాల నుండి విముక్తి పొందుతుందో వివరిస్తూ, మంచి గుణాలు...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

అజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడం

అజ్ఞానంలో బాధలు ఎలా పాతుకుపోయాయో మరియు మనం అజ్ఞానాన్ని ఎలా నిర్మూలించగలమో వివరిస్తూ, కొనసాగిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

కష్టాలు శత్రువులు

బాధలకు శక్తివంతమైన విరుగుడులను పెంపొందించడం ఎలా సాధ్యమో కారణాన్ని వివరిస్తూ, కొనసాగిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

సూక్ష్మమైన స్పష్టమైన కాంతి మనస్సు

సూక్ష్మమైన స్పష్టమైన కాంతి మనస్సు యొక్క అర్ధాన్ని వివరిస్తుంది మరియు ఇది ఎలా ఆధారం…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

విముక్తి సాధ్యమా?

"విముక్తి సాధ్యమేనా?" అనే ప్రశ్నను విశ్లేషిస్తూ, అధ్యాయం 12 యొక్క సమీక్షను కొనసాగిస్తూ, "ది మైండ్ మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

బుద్ధుని సర్వజ్ఞ బుద్ధి

12వ అధ్యాయం యొక్క సమీక్షను కొనసాగిస్తూ, బుద్ధులు ఎలా ఉంటారో వివరిస్తూ, "ది మైండ్ అండ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్"...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

నాలుగు మరాస్

నాలుగు మారాలను వివరిస్తూ, "ది మైండ్ అండ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్స్" అధ్యాయం 12 యొక్క సమీక్షను కొనసాగిస్తోంది

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

బాధలు బలహీనంగా ఉన్నాయి

అధ్యాయం 12, "మనస్సు మరియు దాని సంభావ్యత" యొక్క సమీక్షను కొనసాగిస్తూ, బాధలు ఎలా ఉండవు అని వివరిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

మనస్సు యొక్క స్వచ్ఛత

అధ్యాయం 12, "ది మైండ్ అండ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్" సమీక్షించడం, మనస్సు యొక్క స్వభావాన్ని వివరిస్తుంది మరియు...

పోస్ట్ చూడండి