నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడం

శాక్య పితామహుడు సచెన్ కుంగా న్యింగ్పోకు మంజుశ్రీ యొక్క పిత్ బోధలపై పద్య వ్యాఖ్యానాలు.

సంబంధిత సిరీస్

సచెన్ కుంగా నింగ్పో యొక్క థాంకా చిత్రం.

నాలుగు జోడింపుల నుండి విడిపోవడం (2020)

శ్రావస్తి అబ్బే రష్యా స్నేహితులు అభ్యర్థించిన శాక్య సంప్రదాయం నుండి క్లాసిక్ టెక్స్ట్ అయిన నుబ్బా రిగ్జిన్ డ్రాక్ ద్వారా “పార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది ఫోర్ అటాచ్‌మెంట్స్”పై ఆన్‌లైన్ బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
డ్రాగ్పా గ్యాల్ట్‌సెన్ యొక్క థాంగ్కా.

ఫోర్ క్లింగింగ్స్ నుండి విడిపోవడం (2013-14)

శ్రావస్తి అబ్బేలో 2013-2014 చెన్‌రిజిగ్ రిట్రీట్స్ సమయంలో డ్రక్పా గ్యాల్ట్‌సెన్ అందించిన "పార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది ఫోర్ క్లింగింగ్స్"పై బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడానికి అన్ని పోస్ట్‌లు

నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడం

మిడిల్ వే వ్యూ

హృదయాన్ని కదిలించే ప్రేమ మరియు కరుణ గురించి మాట్లాడటం మరియు అంతర్లీనంగా ఉన్న విషయాలతో అనుబంధం గురించి బోధించడం మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడం

ప్రేమ మరియు కరుణ

అనుబంధం లేకుండా సన్నిహిత సంబంధాలను పెంపొందించుకోవడం మరియు ప్రేమ యొక్క అర్థం గురించి బోధించడం మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడం

సమానత్వం మరియు ఇతరుల దయ

ఈక్వానిమిటీపై ధ్యానాన్ని నడిపించడం మరియు ఏడు పాయింట్ల కారణం మరియు ప్రభావ పద్ధతిపై బోధించడం…

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడం

సంసారానికి కారణాలు

అశాశ్వతంపై ధ్యానం మరియు ఆరు మూల బాధలపై బోధించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి మాట్లాడుతూ...

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడం

మరణం మరియు సంసారం యొక్క లోపాలు

ఒకరి స్వంత మరణం గురించి ఎలా ధ్యానించాలో వివరణాత్మక సూచనలను ఇవ్వడం మరియు దాని గురించి ప్రతిబింబించడం...

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడం

అటాచ్‌మెంట్ మరియు డెత్ మెడిటేషన్

అధ్యయనం మరియు ప్రతిబింబం యొక్క ప్రయోజనాల గురించి మాట్లాడటం మరియు తొమ్మిది పాయింట్ల మరణ ధ్యానం ద్వారా వెళ్లడం…

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడం

ఎనిమిది ప్రాపంచిక ఆందోళనలు

ఈ జీవితంతో అనుబంధం మనల్ని సంసారంలో ఎలా బంధించి ఉంచుతుందనే దానిపై బోధించడం, ఎనిమిదింటిని అన్వేషించడం…

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడం

ఈ జీవితానికి అనుబంధం

మనల్ని కట్టిపడేసే మొదటి అనుబంధంపై ఆధారపడి ఉత్పన్నమయ్యే మరియు బోధనలను ప్రారంభించడంపై మాట్లాడటం…

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడం

బౌద్ధ ప్రపంచ దృష్టికోణం

'నాలుగు అటాచ్‌మెంట్‌ల నుండి విడిపోవడం' అనే వచనాన్ని పరిచయం చేస్తోంది మరియు బౌద్ధంలో కీలకమైన ఆలోచనలను చర్చిస్తోంది…

పోస్ట్ చూడండి
సచెన్ కుంగా నింగ్పో యొక్క థాంకా చిత్రం.
నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడం
  • ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం నుబ్బా రిగ్జిన్ డ్రాక్

% །ནུབo

నుబ్బా రిగ్జిన్ డ్రాక్ (ద్విభాష-టిబెటన్/ఇంగ్లీష్) ద్వారా నాలుగు జోడింపుల నుండి విడిపోవడానికి సూచన

పోస్ట్ చూడండి
సచెన్ కుంగా నింగ్పో యొక్క థాంకా చిత్రం.
నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడం
  • ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం నుబ్బా రిగ్జిన్ డ్రాక్

నాలుగు స్థిరీకరణల నుండి విముక్తి

దీని ద్వారా నాలుగు స్థిరీకరణల నుండి స్వేచ్ఛపై సూచనలను కలిగి ఉన్న మూల వచనం యొక్క ఆంగ్ల అనువాదం…

పోస్ట్ చూడండి
సచెన్ కుంగా నింగ్పో యొక్క థాంకా చిత్రం.
నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడం
  • ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం నుబ్బా రిగ్జిన్ డ్రాక్

నాలుగు అనుబంధాల నుండి విడిపోవడం

దీని ద్వారా నాలుగు జోడింపుల నుండి విడిపోవడానికి సూచనలను కలిగి ఉన్న మూల వచనం యొక్క ఆంగ్ల అనువాదం…

పోస్ట్ చూడండి