ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్

ఏప్రిల్ 2017 నుండి శ్రావస్తి అబ్బే యొక్క మాసపత్రిక భాగస్వామ్య ధర్మ దినోత్సవంలో "యాన్ ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్"పై బోధనలు.

సంబంధిత పుస్తకాలు

ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్

కరుణ భయం

హాని కలిగించిన ఇతరులతో విశ్వసనీయ సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడానికి ఎలా సమయం పడుతుంది...

పోస్ట్ చూడండి
ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్

చెడు సలహాలు ఇచ్చే స్నేహితులు

ఎంత అలవాటైన కలతపెట్టే భావోద్వేగాలు స్నేహితులు చెడ్డ సలహా ఇవ్వడం లాంటివి.

పోస్ట్ చూడండి
ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్

పక్షపాతాన్ని తొలగిస్తోంది

మన వ్యత్యాసాలను ఉపరితలంగా గుర్తించడం ద్వారా మన పక్షపాతం మరియు పక్షపాతాలను అధిగమించవచ్చు.

పోస్ట్ చూడండి
ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్

తాదాత్మ్య బాధ

మన దృష్టి మళ్లినప్పుడు కరుణ ఎలా తాదాత్మ్య బాధలో లేదా కరుణ అలసటలో పడిపోతుంది...

పోస్ట్ చూడండి
ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్

కరుణ మరియు వ్యక్తిగత బాధ

బాధలను చూసి ఉక్కిరిబిక్కిరి అయినప్పుడు మనం వ్యక్తిగత బాధల్లోకి జారిపోవచ్చు. మనం కరుణను పెంపొందించుకోవచ్చు...

పోస్ట్ చూడండి
ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్

స్థిరత్వం యొక్క ప్రాముఖ్యత

మన కరుణ ఆచరణలో స్థిరత్వం మరియు ప్రామాణికతను ఎలా పెంపొందించుకోవచ్చు.

పోస్ట్ చూడండి
ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్

కరుణను వ్యాపింపజేస్తుంది

ఇతరులతో సానుభూతితో పరస్పర చర్య చేయడం ద్వారా మన చుట్టూ ఉన్నవారిని మరింత దయతో ప్రవర్తించేలా మనం ప్రేరేపించగలం.

పోస్ట్ చూడండి
ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్

సహకారం మరియు అనుబంధ శైలులు

పోటీకి విరుద్ధంగా సహకార వైఖరి యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు మనం ఎలా చేయగలం…

పోస్ట్ చూడండి
ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్

సానుకూల స్పందన మరియు ప్రశంసలు ఇవ్వడం

కృతజ్ఞత మరియు ప్రశంసల వ్యక్తీకరణలను మన రోజులో ఎలా భాగంగా చేసుకోవచ్చు...

పోస్ట్ చూడండి