2020లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

సూత్రంపై ప్రశాంతత మరియు వ్యాఖ్యానాన్ని పెంపొందించే పద్ధతులు, ది రిమూవల్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్టింగ్ థాట్స్.

కల్టివేటింగ్ కాన్‌సెంట్రేషన్ రిట్రీట్ 2020లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

2020లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

బౌద్ధ అభ్యాసంగా ఏకాగ్రత

వాకింగ్ మెడిటేషన్‌పై సూచనలు, ఏకాగ్రతకు సహాయపడే నాలుగు అపరిమితమైనవి, శ్వాస ఒక…

పోస్ట్ చూడండి
2020లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

ధ్యాన సెషన్‌ను రూపొందించడం

ధ్యానానికి ముందు ఆరు ప్రాథమిక అభ్యాసాలతో సహా, ధ్యాన సెషన్‌ను ఎలా రూపొందించాలి. గుర్తించడం…

పోస్ట్ చూడండి
2020లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

“ది రిమూవల్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్టింగ్ థౌగ్...

అడ్డంకులకు నాగార్జున సారూప్యతలు కొనసాగాయి. అపసవ్య ఆలోచనలను ఎలా తొలగించాలో కూడా సలహా ఇవ్వండి.

పోస్ట్ చూడండి