పదునైన ఆయుధాల చక్రం

వ్యాఖ్యానాలు పదునైన ఆయుధాల చక్రం ధర్మరక్షిత ద్వారా, మన గత చర్యల యొక్క కర్మ ప్రభావాలపై పద్యం.

ఉపవర్గాలు

మంచి కర్మ పుస్తక ముఖచిత్రం

మంచి కర్మ వార్షిక తిరోగమనం

వార్షిక మెమోరియల్ డే వారాంతపు తిరోగమనాల సందర్భంగా మంచి కర్మపై కొనసాగుతున్న బోధనలు.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
ఆకుపచ్చ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లపై నీలి ఆకాశంలో మేఘాలు తిరుగుతున్నాయి.

మంచి కర్మ చిన్న తిరోగమనాలు

ది వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ నుండి పద్యాలను గీయడం, గుడ్ కర్మ ఆధారంగా చిన్న వారాంతపు తిరోగమనాలు.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.

వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

ధర్మరక్షిత రాసిన ది వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్‌పై విస్తృతమైన వ్యాఖ్యానం.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
చెట్లు మరియు పర్వతాల పైన నారింజ రంగు పొగమంచుతో కూడిన ఆకాశంలో సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు.

వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2004

ధర్మరక్షిత రచించిన ది వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్‌పై చిన్న వ్యాఖ్యానం.

వర్గాన్ని వీక్షించండి
రెండు చెట్ల సిల్హౌట్‌ల మధ్య గులాబీ రంగు సూర్యాస్తమయం ఆకాశం.

వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2014

ఆస్ట్రేలియాలోని చెన్‌రిజిగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో ది వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్‌పై మూడు రోజుల తిరోగమనం.

వర్గాన్ని వీక్షించండి

సంబంధిత పుస్తకాలు

సంబంధిత సిరీస్

వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ (మిస్సౌలా 2013)

2013లో మిస్సౌలాలోని ఓసెల్ షెన్ ఫెన్ లింగ్‌లో ధర్మరక్షిత అందించిన పదునైన ఆయుధాల చక్రంపై బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

మంచి కర్మ వార్షిక తిరోగమనం

మంచి కర్మ: సహాయం చేసే మరియు సహాయం చేయని స్నేహితులు

ఆధ్యాత్మిక స్నేహితుల గురించిన ప్రశ్నలకు మరియు శ్లోకాలపై వ్యాఖ్యానాలకు ప్రతిస్పందనలు.

పోస్ట్ చూడండి
మంచి కర్మ వార్షిక తిరోగమనం

మంచి కర్మ: కర్మ యొక్క నాలుగు లక్షణాలు

కర్మ యొక్క లక్షణాలు మరియు మానసిక బాధలను ఎలా అధిగమించాలి అనే దాని గురించి మరింత.

పోస్ట్ చూడండి
మంచి కర్మ వార్షిక తిరోగమనం

మంచి కర్మ: నమ్మక ద్రోహంతో వ్యవహరించడం

అటాచ్‌మెంట్‌తో ఎలా పని చేయాలి మరియు ఇతరుల నుండి వచ్చే హానిని కరుణతో ఎలా స్పందించాలి.

పోస్ట్ చూడండి
మంచి కర్మ వార్షిక తిరోగమనం

మంచి కర్మ: మనం స్వార్థపరులం కాదు

మనం ఇతరులకు ప్రత్యక్షంగా మరియు పరోక్షంగా మనకు చేసిన హానిని శుద్ధి చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి
మంచి కర్మ వార్షిక తిరోగమనం

మంచి కర్మ: బోధిసత్వుని ధైర్యం

బోధిసత్త్వుల వీరత్వం మరియు క్రమంగా మనస్సును చూడటానికి ఎలా శిక్షణ ఇవ్వాలి...

పోస్ట్ చూడండి